19-09-2021

NTOCG: Raspisan konkurs na temu “Inovacije za oporavak turizma”

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, u susret Svjetskom danu turizma 2021 koji je ove godine fokusiran na turizam za inkluzivni, odnosno uključen rast, organizuje konkurs na temu “Inovacije za oporavak turizma”. Konkurs završava 22. septembra.

NTOCG: Raspisan konkurs na temu “Inovacije za oporavak turizma” | Radio Televizija Budva

Foto: TOB

-Imajući u vidu da je pandemija Covid-19 imala ogroman društveni i ekonomski uticaj, ideja organizacije konkursa je identifikacija najboljih inicijativa vezanih za turizam koje su pomogle da se nastavi sa radom i prevaziđe kriza za vrijeme pandemije kako bi osigurali da niko nije zapostavljen dok se svijet ponovo otvara i gleda u budućnost – saopšteno je iz NTO.

Cilj konkursa je, kako navode, da se osnaži i poboljša konkurentnost i stvore inovativne inicijative iz oblasti turističkog i održivog razvoja bilo da je u pitanju lokalni ili nacionalni nivo.

– Inicijativa treba da doprinese održivom razvoju, razvoju proizvoda i njegovoj promociji, a u isto vrijeme donese benefite zajednici – objašnjeno je.

Konkurs na temu “Inovacije za oporavak turizma”, na kojem u obzir dolaze inicijative realizovane od početka pandemije do danas i na kojem pravo učešća imaju svi pojedinci, predstavnici privatnog i javnog sektora, te nevladine organizacije sa teritorije Crne Gore, trajaće do 22. septembra.

Pristigle inicijative rangiraće komisija koju čini predstavnici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Za autore najbolje tri inicijative, po ocjeni komisije, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore nagrađuje fondom u iznosu od 3000 EUR i to 1.5000 eura za prvu, 1000 za drugu i 500 EUR za treću nagradu.

Učešće na konkursu podrazumijeva popunjavanje prijave koja je sastavni dio konkursa i koja se dostavlja neposrednom predajom u prostorije NTOCG, radnim danima od 7 do 15 časova, ili preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu NTOCG – Ulica Slobode br. 2.

Konkurs i prijava dostupni su na zvaničnoj stranici NTOCG. Za sva dodatna pojašnjenja u toku trajanja konkursa zainteresovani se mogu informisati putem e-mail adrese: [email protected]