21-03-2023

Nužne izmjene određenih odredbi Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju vjetroelektrane Brajići

Vlada je, na juče održanoj sjednici usvojila Informaciju o potrebi zaključenja Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu zemljišta u svojini države za izgradnju vjetroelektrane Brajići – opštine Budva i Bar i prihvatila predloženi Aneks.

Nužne izmjene određenih odredbi Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju vjetroelektrane Brajići | Radio Televizija Budva

Foto: gov.me

"Imajući u vidu da od zaključenja Ugovora nijesu ispunjeni kumulativni uslovi za njegovo stupanje na snagu, te da je 26. 08. 2021. godine istekao rok za usvajanje planskog dokumenta na osnovu koga bi bili izdati urbanističko-tehnički uslovi, definisano konačno područje koje će biti u funkciji Vjetroelektrane i riješeni imovinsko-pravni odnosi, obje ugovorne strane su se saglasile da je nužno pristupiti izmjeni određenih odredbi Ugovora, kao i ranije definisanih rokova", navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.