20-04-2021

NVO Atelje22 počinje sa online art terapijama

NVO Atelje22 od 29-04-2021 godine počinje sa novom serijom interaktivnih onlajn radionica ARTikulacija, koje imaju za cilj da, primjenom art terapije, u procesima kreativnog mišljenja doprinesu razvoju i artikulaciji kreativnosti i potpomognu primjenu iste u svakodnevnom životu. Radionice će biti vođene i kreirane od strane Milene Živković, vizuelne umjetnice i kreatorke edukativnog programa Disciplina mašte.

NVO Atelje22 počinje sa online art terapijama | Radio Televizija Budva

Bazirane na saznanjima i tehnikama iz oblasti ekspresivne art terapije, koja se temelji na pretpostavci da svako može napraviti umjetničko djelo, bez obzira na talenat i iskustvo, učesnicima će biti pružena mogućnost razvoja kreativnosti i oblikovanja života unutar umjetničkih eksperimentalnih praksi. Sadržaj vježbi, koje će biti ponuđene učesnicima, ima za cilj "buđenje" uspavanih kapaciteta, usavršavanje, usvajanje i primjenu novih misaonih procesa, koji, dalje, imaju za cilj da doprinesu stvaranju novih ideja.

Kroz inovativni program, učesnici radionica će imati priliku da rade na svom ličnom razvoju, otkriju nešto novo o sebi i pronađu sopstveni izvor kreativnosti.

ARTikulacija radionice će biti podijeljene tri faze. Detaljan opis istih dosupan je na web stranici NVO Atelje22, preko sledećeg linka: http://www.atelie22.me/artikulacija-kreativnostizascaronto-je-mascaronti-potrebna-disciplina.html