15-01-2020

O eventualnoj zabrani petardi nakon detaljne analize

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) će, nakon detaljne analize, donijeti odluku o eventualnoj zabrani prodaje petardi, saopšteno je iz tog resora.


Foto: Ilustracija

Navodi se da su prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava uređeni Zakonom o eksplozivnim materijama, i da je to pitanje usklađeno sa propisima i standardima Evropske unije iz te oblasti.

Zakonom je, precizirali su iz MUP-a, utvrđeno da pirotehnička sredstva razreda jedan, kao što su prskalice, fontane za torte, melodijske svjećice i slično, predstavljaju malu opasnost i stvaraju zanemarljivu buku, da se mogu se naći u prodaji tokom cijele godine i prodavati osobama starijim od 16 godina.

Kako su naveli, pirotehnička sredstva razreda dva - petarde, boksevi, rimske svijeće, rakete, vulkani i slično, predstavljaju malu opasnost, stvaraju malu buku, i mogu se naći u prodaji od 20. decembra do 15. januara i prodavati, isključivo, osobama starijim od 18 godina.

Ta sredstva se, kazali su iz MUP-a, prodaju u objektima koji moraju ispunjavati propisane tehničke uslove i standarde.

Prema njihovim riječima, problem predstavlja i nelegalna prodaja, i ta se pojava mora suzbiti sinhronizovanim djelovanjem svih nadležnih inspekcijskih službi.

„A sve sa ciljem sprečavanja stavljanja u promet pirotehničkih sredstava za koja ne postoje dokazi da ispunjavaju tehničke zahtjeve i standarde, pa samim tim predstavljaju i povećanu opasnost pri upotrebi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pirotehnička sredstva koja se nalaze u prometu, a za koja Direktorat za vanredne situacije MUP-a daje dozvolu za stavljanje u promet i dozvolu za promet, sertifikovana su od ovlašćenih evropskih laboratorija i kao takva ispunjavaju tehničke zahtjeve za adekvatnu upotrebu.

„Odgovorno i sa dobrom namjerom prihvatili smo inicijativu Sindikata doktora medicine, određenih političkih partija i građana da se zabrani prodaja pirotehničkih sredstva koja predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje naših građana“, kazali su iz MUP-a.

Oni su podsjetili da je Zakonom o eksplozivnim materijama propisano je da MMUP može, radi zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životne sredine i imovine, da naredi da se skrati vrijeme prodaje pirotehničkih sredstava, kao i da ograniči prodaju i upotrebu pojedinih pirotehničkih sredstava.

Zakonom je propisano i da je Ministarstvo dužno da naredbu objavi u sredstvima javnog informisanja najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

„Uzimajući u obzir da je bilo i zloupotrebe i nestručnog rukovanja, što je za posljedicu imalo ozbiljne povrede jednog broja lica među kojima ima i djece, Direktorat će uputiti inicijativu predstavnicima Uprave policije, zdravstvenog sistema i drugim nadležnim organima za izradu precizne i detaljne analize o efektima upotrebe pirotehničkih sredstava za pomenuti prodajni period“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su kazali da će, nakon analize, donijeti odluku o eventualnoj zabrani prodaje petardi, budući da je korišćenjem te vrste pirotehnike došlo do negativnih posljedica u prethodnom periodu.

Oni su napomenuli da se od 15. januara do 20. decembra petarde ne mogu naći u legalnoj prodaji.Izvor: Mina