09-08-2017

Obimna dokumentacija i obaviještenost neophodni za prvo rješavanje stambenog pitanja

Građani Budve nijesu dovoljno upoznati sa skupštinskom odlukom koja je na snazi od 1. januara 2015. godine, a kojom su predviđene određene povoljnosti za lica koja prvi put rješavaju stambeno pitanje, kazao je v.d. načelnika Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Nino Kaluđerović u ragovoru sa Danijelom Benić.

Obimna dokumentacija i obaviještenost neophodni za prvo rješavanje stambenog pitanja | Radio Televizija Budva