08-08-2019

Od komunalija naplaćeno preko 50 posto planiranih prihoda

Prema uporednim podacima o naplati naknade za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta, za prvih šest mjeseci ove godine, naplaćeno je preko 50 posto planiranih prihoda, što je u odnosu na dvije ranije godine povećanje, i očekivanja su da će se planirana dinamika ispuniti.

Od komunalija naplaćeno preko 50 posto planiranih prihoda | Radio Televizija Budva

Od planiranih 2,5 miliona naknade, od fizičkih lica je do sada naplaćeno oko 1.200.00,00 hiljada, a prema riječima načelnika Službe, Ninoslava Kaludjerovića, sa kojim je razgovarala Jasna Bezarević, Budva je jedna od rijetkih opština koja je uspjela da na osnovu bespravno podignutih objekata naplati 100.000,00 eura komunalija.

Od planiranih 4,5 miliona eura naknade kod pravnih lica, za prvih šest mjeseci naplaćeno je preko 2,6 miliona, rekao je Kaludjerović, a kad su u pitanju ugovori koji se odnose na izgradnju hotela sa 4+* koji se oslobadjaju plaćanja naknada, u ovoj godini su sklopljena dva.

Služba je tokom maja i juna ove godine pripremila nacrt nove Odluke o naplati naknada za komunalije u skladu sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je predat na usvajanje predsjedniku opštine, međutim, kako navodi Kaludjerović, još uvijek nema odgovora iz kabineta predsjednika, kako bi se objavila Janva rasprava i dobilo pozitivno mišljenje Vlade.

Ovom Odlukom predloženo je povećanje naknada za opremanje gradjevinskog zemljišta, a očekivanja su da bi odluka mogla biti usvojena od strane SO Budva u trećem kvartalu 2019. godine.