12-12-2018

Odbijeni skoro svi zahtjevi za privremene objekte

Sekreterijat za urbanizam odbio je gotovo svih 90 zahtjeva i primjedbi koji su dotavljeni na nacrt Plana privremenih objekata za naredni petogodišnji period. U nastavku sumiran kompletan Izvještaj po zonama.

Odbijeni skoro svi zahtjevi za privremene objekte | Radio Televizija Budva

U toku javne rasprave za utvrđeni Nacrt programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Budve za period od 2019. do 2023.godine dostavljeno je 103 podneska i to za zonu Starog grada (18 zahtjeva), Jaz (5), Petrovca (9) i 22 zahtjeva za preostali dio teritorije obuhvaćen Programom.

Dostavljene primjedbe, sugestije i mišljenja tokom javne rasprave uglavnom nisu a neke su djelimično usvojene .

U zoni Starog grada zahtjevi za ucrtavanje dodatnih terasa su odbijeni jer je osnovni stav prilikom izrade Programa da se u zoni Starog grada neće ucrtavati nove lokacije. One terase koje se nalaze u vlasništvu Opštine biće dodijeljene na korištenje putem tendera. Većini terasa je propisan sezonski režim rada, a neke od njih su korigovane.

Pravilnikom je propisano i da se prodaja sladoleda na kugle ne može prodavati u samostalnim uslužnim punktovima niti vitrinama za sladoled koje predstavljau zasebne privremene objekte. Ova vrsta objekta može poslovati isključivo u sklopu ugostiteljskih objekata ili terasa.

Što se tiče privremenih lokacija koje su se do ove godine nalazile u zoni budvanskog šetališta veliki broj zahtjeva je odbijen iz razloga što se na tom mjestu planira izgradnja turistilokg objekta visoke kategorije.

Zahhtejvi svih zakupaca lokacija u zoni Jadranskog sajma, nisu usvojeni jer je prostor na kome se zahtjeva ucrtavanje privremenih objekata, urbanističkim planom previđen za izgradnju kongresnog centra i turističkih objekata visoke kategorije.

U zoni Bečića usvojen je samo jedan zahtjev jer se lokacija privremneog objekta ne nalazi u zoni šetališta. Ostali zahtjevi su odbijeni jer je urbanističkim planom prostor na kome se zahtjeva ucrtavanje privremenih objekata predviđen za izgradnju objekata visoke kategorije. Drugi razlog je što su tražene parcele privedene namjeni, pa se privremene lokacije nadalje ne mogu odobravati.

Zahtjevi za zonu Jaza usvojeni su iz razloga što su na predvidnim parcelama ranije primjenjivanim Planom privremneih objekata već predviđene tražene lokacije.
Što se tiče Petrovca usvojena je većina zahtjeva, dok su odbijeni oni za prodaju karata za vožnju brodom, postavljanje vikend kuća i drugih privremenih objekata namjenjenim stanovanju.