17-03-2023

Održan sastanak sa Udruženjem banaka na temu Nacrta Zakona o solidarnom doprinosu

Ministar finansija Aleksandar Damjanović, državni sekretar Ilija Vukčević i generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem Biljana Peranović, održali su danas uvodni sastanak sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore (UBCG), odnosno rukovodstvom banaka koje posluju na teritoriji naše zemlje, na čelu sa predsjednikom upravnog odbora UBCG-a, Aleksom Lukićem, kako bi razgovarali o ukupnom ekonomskom ambijentu u svijetlu implikacija nacrta Zakona o solidarnom doprinosu na investicionu klimu i dugoročni finansijski okvir.


Foto: M.K.

"U konstruktivnom dijalogu, sagovornici su prenijeli otvorenost za intenziviranje saradnje u smjeru iznošenja konkretnih predloga mjera koje bi u kriznim vremenima osigurale kontinuitet u poreskoj politici i time omogućile stabilno finansiranje budžeta, uz očuvanje atraktivnosti investicione klime u korist i privrede i građana. U tom kontekstu, predstavnici Udruženja banaka su iznijeli stav o neophodnosti odlaganja Nacrta Zakona o solidarnom doprinosu, kako bi se sprovela sveobuhvatna analiza uticaja predviđenih mjera na kompletnu crnogorsku privredu, sa konkretnim osvrtom na kratkoročne i dugoročne benefite, odnosno manjkavosti pomenutog zakonskog rješenja", navode iz Ministarstva finansija.

Ministar Damjanović je ukazao da je upravo uvažavajući potrebu dijaloga i iznalaženje optimalne mjere između očuvanja stabilnosti budžeta i svih servisa koje država pruža, i atraktivnosti poslovnog ambijenta kao preduslova za razvoj privrede i bankarskog sektora kao stabilizatora finansijskog okvira, javna rasprava o Nacrtu zakona o solidarnom doprinosu produžena do 20. aprila.

Kako je ministar dodao, svi aspekti pomenutog zakona, od obuhvata djelatnosti, visine praga za oporezivanje i visine samog poreza, kao i ostali detalji zakona biće predmet detaljnog analiziranja kako sa aspekta održivosti tako i primjenjivosti u praksi, zbog čega je i prudužen pomenuti rok.

Sastanak je bio prilika i da se sa bankarskim sektorom razgovara na temu unapređenja sistema razmjene podataka sa Upravom prihoda i carina, ne samo u domenu FATCA sporazuma i ostalih međunarodnih ugovora, već i u okvirima unutar crnogorskih potreba, u cilju adekvatnog prepoznavanja osnovice za oporezivanje, odnosno širenja poreskog obuhvata.

Današnjoj koordinaciji prisustvovali su predsjednik i generalni sekretar UO UBCG Aleksa Lukić (Erste banka) i Bratislav Pejaković, Esad Zaimović (Hipotekarna banka), Maja Krstić (Crnogorska komercijlna banka), Miloš Pavlović (Universal Capital bank), Vinko Nikić (Lovćen banka), Fatih Yilmaz i Goran Bakić (Ziraat bannk), Đorđe Lukić i Enesa Bektesi (Adriatic bank), Martin Leberle i Bogdan Podlesnik (NLB banka), Tarik Telacević (Prva banka Crne Gore) i Dmitrij Likhota (Zapad banka).