28-12-2021

Održana online tribina o plesu kao umjetničkoj i sportskoj disciplini

U nedjelju je održana online (zoom) tribina posvećena plesu, kao umjetničkoj i sportskoj disciplini.


Foto: Društvo za kulturni razvoj „Bauo“

Učešće su imali Davor Sedlarević, spec. vaspitač za tradicionalne igre i umjetnički rukovodilac KUD-a „Mijat Mašković“ iz Kolašina, Predrag Šušić, prof. fizičkog vaspitanja i umjetnički rukovodilac Folklornog ansambla „Nikola Đurković“ iz Kotora, Aleksandra Kostić, dipl. baletski igrač i direktorica baletske škole „Royal Ballet of Montenegro“ iz Budve, Mila Medin, ispred Društva za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, kao i Dušan Medin ispred organizatora koji je bio u ulozi moderatora.

"Na tribini je bilo riječi o tome da li je ples sport i/ili umjetnost, o formalnom i neformalnom obrazovanju kada je ples u Crnoj Gori u pitanju, o radu sa mladima i rodnim predrasudama (mali broj dječaka koji se odlučuju za ples), kao i o potencijalnim rješenjima i održivim modelima koji bi u perspektivi mogli da dovedu do popravljanja položaja opšte plesne scene u Crnoj Gori, kao što su edukacija kadra i potencijalno formiranje specijalizovanog instituta/centara koji bi bio nadležan u regulisanju pitanja vezanih za ples, kako klasičnog baleta, tako i tradicionalnih plesova, ali i svih drugih pravaca", naveli su iz Društva „Bauo“.

Balerina Aleksandra Kostić istakla je kako je potrebna jako velika fizička spremnost kada je u pitanju bavljenje plesom (konkretno baletom) i da se balet po mnogo čemu može uporediti sa gimnastikom i ritmičkom gimnastikom, te da u skladu sa tim je opravdano mišljenje da je ples i sport i umjetnost.

Profesor fizičkog vaspitanja Predrag Šušić osvrnuo se na obrazovni sistem i koliko je ples u našem školstvu kao dio obaveznog gradiva u osnovnim i srednjim školama potcijenjen, kao i da se za njega, putem izbornih predmeta u školi, uglavnom opredjeljuju djevojčice.

Specijalista vaspitač tradicionalnih igara Davor Sedlarević ukazao je na pozitivne prakse u regionu i potencijalne modele koji bi doveli do opšteg poboljšanja plesne scene u Crnoj Gori, a opravdao je i potrebnu za osnivanjem krovne institucija koja bi se bavila naučnim i praktičnim radom u cilju edukacije kadra, ali i o podizanju svijesti o važnosti tradicionalnih plesova i njihove valorizacije na osnovu prethodnih istraživanja.

Mila Medin podijelila je mišnjenje da je „ples sport koji je čista umjetnost“ i posebno naglasila na značaj sazrijevanja kroz bavljenje plesom.

"Zaključak tribine bio bi da je potrebna saradnja svih aktera u rješavanju ovih problema, umrežavanje i zajednički projekti koji bi ojačali plesnu scenu u Crnoj Gori i dozvolili joj da se uz institucionalnu podršku dovede na zavidan nivo – kakav je u regionu, ali i u svijetu", navodi se u saopštenju.

Cijelu tribinu možete pogledati na linku:Organizatori ovog online događaja su: Društvo za kulturni razvoj „Bauo“, Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama – CIRTIP, KUD-a „Mijat Mašković“, Folklorni ansambl „Nikola Đurković“ i Royal Ballet of Montenegro.