17-06-2020

ODT Kotor: Saopštenje povodom događaja ispred zgrade Opštine Budva

Dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru obaviješten je da je od strane policijskih službenika Uprave policije Centar Bezbjednost Budva privedeno lice, koje je ispred zgrade Opštine Budva napalo policijskog službenika koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede.

Nakon privođenja, u Centru bezbjednosti Budva lice koje je napalo policijskog službenika identifikovano je i utvrđeno je da se radi o M.C. iz Budve.

Dežurni tužilac naložio je da se povodom ovog događaja prikupe sva neophodna obaveštenja, od navedenog lica, oštećenog policijskog službenika i svih prisutnih lica, te da se pribavi medicinska dokumentacija za oštećenog. Nakon analize svih prikupljenih informacija biće donijeta odluka o daljem postupanju.

Dežurni tužilac je naknadno obaviješten, da je u Budvi više lica, među kojima su i K.R. i M.C. privedeni zbog ometanja službenih lica da obave službenu radnju – asistenciju Upravnoj inspekciji.

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru će nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja i o ovom događaju, donijeti odluku o daljem postupanju.