05-11-2019

Opština Budva potpisala memorandum o saradnji u okviru projekta FY4ICT

Svrha Memoranduma je uspostavljanje Regionalnog preduzetničkog središta za žene u ICT-u, koji će biti odgovoran za razvoj preduzetničke okoline na regionalnom nivou i kojim će se jačati veze između BiH i Crne Gore kao i veze među organizacijama orijentisanim ka jačanju i usmjeravanju žena ka ICT sektoru.


Polazeći od zajedničkog opredjeljenja za uspostavljanjem Regionalnog preduzetničkog središta za žene u ICT-u mreža partnera koju čine: INTERA Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak, Mostar, Inovacioni Centar Banja Luka, Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis, Nikšić, Institut modernih tehnologija Montenegro, Podgorica, i Institucije podrške - Opština Budva, potpisali su Memorandum o saradnji, navode u saopštenju.

Kako dodaju, svrha ovog Memoranduma je uspostavljanje Regionalnog preduzetničkog središta za žene u ICT-u, koji će biti odgovoran za razvoj preduzetničke okoline na regionalnom nivou i kojim će se jačati veze između BiH i Crne Gore kao i veze među organizacijama orijentisanim ka jačanju i usmjeravanju žena ka ICT sektoru.Memorandum predviđa provođenje sljedećih aktivnosti od strane Partnera:

1. Podrška i promovisanje organizacija koje se bave podrškom mladim ženama i djevojkama koje se profiliraju u ICT vještinama;

2. Razvoj preduzetničke okoline koja će pružiti inovativne prilike mladim djevojkama u ICT sektoru;

3. Priprema i stvaranje novih trening modula i materijala za učenje;

4. Razvoj inovativnih aplikacija za korišćenje savremenih tehnologija;

5. Uspostava veze s tržištem rada i pružanje mogućnosti praktičnog radnog iskustva u zavisnosti od projektnih aktivnosti uključenih partnera;

6. Uspostava veze s relevantnim organizacijama koje se bave podrškom mladim ženama i djevojkama u ICT sektoru;

7. Pružiti pristup svim ICT informacijama, mogućnostima, važnim događajima kroz novostvorenu aplikaciju u sklopu projekta;

8. Pružanje podrške u razvoju poslovnih ideja kroz pristup mentorskoj mreži partnera potpisnika ovog sporazuma;

9. Korišćenje prostornih kapaciteta mreže coworking prostora Code Hub u Mostaru i Nikšiću.

Opština Budva će imati ulogu podrške aktivnostima ostalih partnera u vidu pružanja informacija u svojoj zajednici o partnerskim aktivnostima u okviru svojih mogućnosti.