20-08-2021

Opštini Budva dodatna sredstva za jačanje partnerstva sa NVO sektorom

Za finansiranje i stimulaciju projekata nevladinih organizacija u naredne četiri godine Opštini Budva su, prema projektu ReLOaD -Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska Unija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) opredijeljena dodatna sredstva, kazala je sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Milijana Vukotić Jelušić.

Opštini Budva dodatna sredstva za jačanje partnerstva sa NVO sektorom | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva

"Tako da će uz našu redovnu budžetsku liniju kojom opredijeljujemo sredstva za finansiranje projekata biti uspostavljena i još jedna nova, pa ćemo u naredne četiri godine imati dodatnih, barem još dva konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na šta smo vrlo ponosni", istakla je Vukotić Jelušić.


Foto: privatna arhiva

Na kraju svog četvorogodišnjeg madanta i rukovođenje ovim Sekretarijatom, kako je kazala za TV Budva, jedan od najvažnijih realizovanih projekta je svakako stavljanje u funkciju Građanskog biroa i elektronskog upravljanja dokumentacijom.

"Za koju se, nadam se, da će da zaživi još više i jače i bolje u narednom periodu. Opremili smo skupštinsku salu sa modernim sistemom elektronske evidencija prisustva i glasanje kao i praćenja i samog toka sjednice, formirali smo tri nova arhivska depoa od kojih je jedan centralni, primili smo preko 500 metara dužnih građe od organa koji su do tada to pohranjivali u svojim kancelarijskim prostorima. Opremili smo službu Skupštine, uveli WEB portal za građanski biro, Viber Chat aplikaciju, sproveli smo preko 200 tenderskih postupaka, radili na normativnim aktima, posebno bih naglasila Odluku o mjesnim zajednicama, o finansiranju nevladinih organizacija, kao i Odluku o ustupanju na korišćenje prostora nevladinim organizacijama i fizičkim licima, odnosno umjetnicima sa teritorije opštine Budva", navela je Vukotić Jelušić.

Cilj ReLOaD projekta u Crnoj Gori je dalje jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva
širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja NVO iz budžeta partnerske jedinice lokalne samouprave (JLS), usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unaprijeđenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Osnovna namjera projekta je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa
strategijama razvoja.

D.B.