13-11-2020

Opštini Budva dostavljen Elaborat procjene uticaja rekonstrukcije magistralnog puta Debeli Brijeg - Tivat - Budva

Uprava za saobraćaj Vlade Crne Gore dostavila je Opštini Budva, ESIA paket dokumentacije koji sadrži Elaborat procjene uticaja rekonstrukcije magistralnog puta Debeli Brijeg - Tivat - Budva, koji se odnosi na rekonstukciju magistralnog puta M-2 na dionici aerodorom Tivat - Jaz, saopšteno je iz Službe predsjednika."Zainteresovana lica mogu ostvariti uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno - stambene poslove u periodu od 15 dana od 13. novembra, radnim danima od 12 od 14 časova, kao i na sajtu Opštine", navodi se u saopštenju.