27-03-2015

Opštini uplaćena prva rata za opremu za Akva park

Preduzeće “Aquaterra solution”, zakupci jednog dijela zemljišta na brdu Spas, uplatili su prije nekoliko dana Opštini Budva iznos od 500.000 eura, što predstavlja prvu ratu od ukupno 2.000.000 eura koliko, koliko u skladu sa potpisanim Ugovorom , treba da izdvoje za kupovinu opreme za budući Aqua park, a koja je u vlasništvu lokalne samouprave.

Opštini uplaćena prva rata za opremu za Akva park | Radio Televizija Budva

Ovo preduzeće juče je uputilo i Zahtjev za dobijanje gradjevinske dozvole Ministarstvu održivog razvoja i turizma i očekuje se da će uskoro pristupiti početnim radovima u okviru I faze izgradnje koja bi trebalo da bude realizovana do početka turističke sezone. Nastavak radova se očekuje već od oktobra.

Shodno Ugovoru o dugoročnom zakupu na 30 godina, Opština će prihodovati 240.000 eura godišnje, s tim što će prve dvije rate biti umanjene za 50% za period do završetka izgradnje Aqua parka i dobijanja upotrebne dozvole.

Na osnovu Ugovora o kupoprodaji opreme, “Aquaterra solution” u obavezi je da lokalnoj samoupravi isplati još 1.500.000 eura.

Izgradnjom ovog atraktivnog turističkog objekta, jedinstvenog ne samo za Budvu, već i širi region, dodatno će se obogatiti ponuda crnogorskog primorja i Budve, koja je već sada najposjećenija destinacija u Crnoj Gori.