28-06-2022

Pad potrošnje struje u maju

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u maju preuzeli ukupno 206,93 miliona kilovat sati (kWh) električne energije, što je deset odsto manje u odnosu na aprilsku potrošnju.

Pad potrošnje struje u maju | Radio Televizija Budva

Foto: Pexel

Potrošnja u maju je bila četiri odsto viša u odnosu na energiju preuzetu tokom istog perioda prošle godine.

Najviše električne energije, oko 35 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada, Tuzi i Cetinja.

„Očitano je ukupno 398,89 hiljada brojila, ili 94 odsto od ukupnog broja. Neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni. Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto“, saopšteno je iz CEDIS-a.

Ekipe Sektora za održavanje su u maju realizovale 1,85 hiljada intervencija na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata iznosila je oko 168 hiljada eura.

Na distributivnu mrežu je tokom maja priključeno 653 novih korisnika.

Iz CEDIS-a je saopšteno da su tokom maja, na nivou primarne mreže, izvođeni 220 hiljada eura vrijedni radovi na rekonstrukciji dalekovoda 35 kV Ribarevine – Šćepanica u Bijelom Polju.

„Takođe, tokom prethodnog mjeseca, na nivou sekundarne mreže, završeni su radovi na izgradnji dvije trafostanice naponskog nivoa 10/0,4 kV, kojom će biti obezbijeđeno bolje napajanje za djelove konzumnog područja Podgorice i Kotora, a za koje je izdvojeno oko 170 hiljada eura“, dodali su iz CEDIS-a.

Kako su naveli, u toku su i radovi na realizaciji četiri projekta, ukupne vrijednosti oko 250 hiljada eura, a izvode se na području opština Podgorica, Budva, Kolašin i Kotor.

„Prethodnog mjeseca na području Crne Gore je ugrađeno 20 novih, elektronskih brojila. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 338 hiljada, čime je pokriveno preko 80 odsto konzuma“, precizirali su iz CEDIS-a.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. Kompanija distribuira električnu energiju za oko 425 hiljada korisnika na području Crne Gore.