29-09-2015

Počela sa radom trafostanica u Petrovcu vrijedna 1.5 miliona eura

Elektroprivreda Crne Gore je pustila u pogon novoizgrađenu trafostanicu 35/10kV „Petrovac“ u koju je uloženo preko 1.5 miliona eura.

Počela sa radom trafostanica u Petrovcu vrijedna 1.5 miliona eura | Radio Televizija Budva

Nova trafostanica obezbijediće sigurnije i kvalitetnije napajanje za 4 500 potrošača na potezu od Reževića, preko Petrovca, do Buljarice, a stvaraju se i uslovi za razvoj mreže i priključenje novih potrošača.

Saša Milovanović, rukovodilac Regiona 4 (Bar, Budva, Ulcinj), kazao je da ova trafostanica odgovara potrebama rastućeg konzuma Petrovca sa okolinom, gdje je tokom proteklih deset godina broj potrošača udvostručen, odnosno sa 2162 povećan na 4380 potrošača. „Izgradnjom trafostanice 35/10kV „Petrovac“, resterećena je postojeća TS 35/10kV „Buljarica“, a s obzirom na snagu nove TS od 2x8 MVA, stvoreni su preduslovi za kvalitetnije snabdijevanje postojećih potrošača, ali i za priključenje novih hotelsko-ugostiteljskih i stambeno-poslovnih objekata“, istakao je Milovanović.Trafostanica “Petrovac” izgrađena je prema najvišim tehničko-tehnološkim standardima, usklađenim sa urbanističkim i ekološkim zahtjevima. Izvođač radova je konzorcijum na čelu sa „Intermost“ D.O.O. Podgorica, a oprema je nabavljena od renomirane kompanije Schneider Electric.

Elektroprivreda Crne Gore je u prethodnom periodu realizovala projekte izgradnje i otkupa nekoliko kapitalnih elektroenergetskih objekata koji su značajno poboljšali napajanje električnom energijom u Budvi. Otkupljena je TS 35/10kV “Bečići” sa priključnim 35kV i 10kV vodovima i izgrađena TS 35/10kV “Rozino”. Sa Opštinom Budva realizovano je uklapanje TS 35/10kV “Rozino” u 10kV mrežu, a vrijednost projekta je iznosila 600 hiljada eura.„Pred početak turističke sezone u rekonstrukciju sedam trafostanica 10/0.4kV uložoli smo oko 80 hiljada eura. Do kraja godine planiramo rekonstrukciju još najmanje četiri trafo-stanice 10/0.4kV, i kroz zajedničko ulaganje sa Opštinom izmiještanje 35kV i 10kV kablovskih vodova sa trase planiranog Bulevara “Budva-Bečići“, zaključio je Milovanović.