25-02-2021

Postavljena nova vrata kod Trga pjesnika u Starom gradu

Nova vrata postavljena su danas kod Trga pjesnika u Starom gradu, na prolazu za plažu Brijeg od Budve. Vrata su, u okviru projekta koji je odobren od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, na cijelom ovom području, postavljena zajedno sa još dvoje vrata koja su u prethodnom periodu završena.


Foto: portal RTV Budva

Kako je za portal RTV Budva kazao Srđan Gregović, načelnik Sekretarijata za komunalno stambene poslove, projekat se realizue iz dva dijela.

"U prethodnom periodu je okončana prva faza ovog posla, a to je bila obnova glavnih gradskih vrata, gvozdenih vrata na Trgu od škole i jednih recentnih zapadnih vrata na Pizani. U toku je realizacija druge faze ovog posla koja je podrazumijevala restauraciju Vrata od fratara polovinom decembra prošle godine", rekao nam je sekretar Gregović.


Gregović, Foto: Lj.P.

Vrata koja su postavljena danas sanirana su upravo u okviru druge faze projekta. Ona su, prema riječima Katarine Nikolić Krasan, arhitekte konzervatora iz Studija Projektor zaduženog za sanaciju, dio otvora koji datira iz antičkog perioda te otud i naziv Antička Vrata. Zamijenjena vrata, koja su se na toj lokaciji nalazila, novijeg sudatuma i bila su napravljena nakon zemljotresa 1979.

"Međutim poslije 40 godina ona su bila potpuno neupotrebljiva. Čak je bilo nemoguće restaurirati već su morala da se ponovo naprave kompletno nova ispočetka", istakla je Nikolić Krasan.


Nova vrata

Već su započete aktivnosti i na trećoj fazi obnove vrata.

"Do početka turističke sezone planiramo da obnovimo i Vrata od Piskara, koja se nalaze na prolazu kod Lučke kapitanije i jedna recentna istočna vrata koja se nalaze na Pizani", najavljuje sekretar Gregović.

Sekretarijat je, dodao je on, kroz budžetska sredstva i plan javnih nabavki u 2019. i 2020. godini opredijelio sredstva u iznosu od oko 45,000 eura za sanaciju starogradskih vrata.

"Osim ovih aktivnosti, pažnju smo posvetili sanaciju, čišćenju i održavanju Bedema Starog grada, kao i obnovi nekoliko starogradskih česmi. U kontinuitetu smo sanirali i pločnike u zoni Starog grada. Projekat koji slijedi jeste projekat iluminacije Bedema gdje je u toku završno usavršavanje kako bi se projekat uputio Upravi za zaštitu kulturnih dobara na odobrenje, da bi se, nakon toga, stekli uslovi za obezbjeđenje izvora sredstava i sprovođenje tenderske procedure za realizaciju te posla", kazao je Gregović uz konstataciju da bi do nje moglo doći na kraju ove godine ili početkom naredne.

Sanacija osjetljiv posao

Kod sanacije Antičkih vrata otežavajuća okolnost bila je što su ona okrenuta prema moru i samim tim izložena zapljuskivanju i dejstvu vlage. Zbog toga je i postupak sanacije izuzetno osjetljiv i mora se voditi računa o važnim detaljima.

Posao je, kako je istakla Nikolić Krasan, dodatno usporavala kako složena epidemiološka situacija, tako i pronalaženje drveta zadovoljavajućeg kvaliteta. Ona je pojasnila neke od bitnih faza radova.

"Uvijek tražimo da drvo bude dobro osušeno i u pravo vrijeme ubrano. Onda imamo fazu restauraciju metalnih elemenata koje smo preuzeli sa starih vrata. Međutim, mi imamo slučajeve, kao na ovim, gdje su falili neki metalni nosači. Nije samno stvar da oblik bude autentičan, već i materijali koje koristimo i zanatske tehnike kojim izvodimo radove", istakla je Nikolić Krasan.


M.S.