15-09-2020

Potrebno posebno obrazovanje lidera partija o univerzalnosti ljudskih prava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je naglasilo da kod unaprjeđenja prakse poštovanja ljudskih prava neophodno jačanje kapaciteta političkih partija i posebno obrazovanje njihovih lidera, članova i simpatizera o univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava. Kako su naveli, neprihvatljivo je da se zbog neznanja ili nedovoljnog razumijevanja, ideološke ostrašćenosti i isključivosti čine ustupci prema nacionalizmu i mržnji i ignoriše bilo koje kršnje ljudskih prava.Ministarstvo je učestvovalo u konsultacijama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) sa državnim organima, Ombudsmanom i organizacijama civilnog društva o poštovanju prava i zaštiti braniteljki i branitelja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Tokom razgovora je akcentirano stanje u vezi sa braniteljima ljudskih prava i predstavljeni su glavni nalazi što uključuje nedostatke u pogledu njihove zaštite i prakse koje obećavaju i doprinose podsticajnom i sigurnom okruženju za njihovo djelovanje.

“Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je istaklo svoju izraženu aktivnost u borbi protiv stereotipa i predrasuda pružajući pomoć građanima u razumijevanju i prihvatanju različitosti. Posebno je istaknuta posvećenost promociji rodne ravnopravnosti, tolerancije i stvaranju okruženja u kojem su svi građani, bez ozbira na razlike u identitetu, prihvaćeni i bezbjedni”, navode iz ovog resora.

Ministarstvo je brzo i odlučno reagovalo na sve primjere mizoginije, heteroseksizma, etničke i vjerske netrpeljivosti bez obzira da li su žrtve bile novinari, građanski aktivisti ili obični građani.

“Kada se govori o zaštiti branitelja ljudskih prava, MLJMP je prepoznalo još uvjek problematičan odnos društva prema tzv. malim (“alternativnim”) vjerskim zajednica prema kojima je netrpeljivost i dalje izražena. Zakon o slobodi vjeroispovijesti je pružio optimalan okvir da se omogući vjerski pluralizam i od diskriminacije zaštite sve vjerske grupe, bez obzira na njihovu brojnost. Protivnici još uvijek važećeg Zakona o slobodi vjeroispovijesti suštinski se u praksi prepoznaju kao protivnici sekularnosti i savremenog koncepta ljudskih prava”, poručuju oni.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u prethodnom periodu naročito osnažilo proces konsultacija sa organizacijama civilnog društva o vladinim politikama i akcijama na polju ljudskih prava. Ukupno institucionalno iskustvo, pristup i rad MLJMP se prepoznaje kao primjer dobre prakse.

“Otvorenost i posvećenost prema svima koji se u Crnoj Gori bave zaštitom ljudskih prava potvrđuje i činjenica da se od ukupnog budžeta Ministarstva za ljudska i manjinska prava (nešto iznad 2,2 miliona eura) gotovo 85% sredstva direktno troši i usmjerava prema organizacijama civinog društva, među kojima su i najveći kritičari rada Vlade. Podrška i partnerstvo sa nevladnim organizacijama, savjetima nacionalnih manjina i vjerskim zajednicama u MLJMP se prihvata kao način da politike Vlade Crne Gore budu inkluzivne i konkretne, racionalne i produktivne”, saopšteno je iz ovog resora.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je iskazalo spremnost da podrži stvaranje, održavanje i redovno ažuriranje baze podataka o napadima na branitelje ljudskih prava kako bi se povećala odgovornost kao i da na osnovu sopstvenog iskustva i stavova NVO, inicira unaprijeđenje kriterijuma za dodjelu finansijske podrške kako bi se dodatno istakla specijalizacija, iskustvo i trajanje svake konkretne NVO.

U ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava u konsultacijama su učestvovali državni sekretar mr Aleksandar Saša Zeković, Biljana Pejović, šefica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti i Sokolj Beganaj, savjetnik u Odjeljenju za inkluziju Roma i Egipćana.