28-11-2022

Povećane zarade i nemedicinskom kadru u zdravstvu

Ministar zdravlja, Dragoslav Šćekić i predstavnici Samostalnog sindikata zdravstva Crne Gore i Sindikata zaposlenih u zdravstvu potpisali su danas Granski kolektivni ugovor kojim je predviđeno uvećanje koeficijenta za zarade nemedicinskom kadru.

Povećane zarade i nemedicinskom kadru u zdravstvu | Radio Televizija Budva

Foto: Ministarstvo zdravlja

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, tim ugovorom za zdravstvenu djelatnost otklonjene su nepreciznosti iz prethodnog kojim nemedicinsko osoblje zaposleno u zdravstvenom sistemu nije ostvarilo pravo na povećanje zarada od 12,5 odsto.

“Novim izmjenama nemedicinski radnici imaće uvećane koefiijente za zarade prema stručnoj spremi i složenosti posla koji obavljaju”, navodi se u saopštenju.

Šćekić je kazao da je potpisivanjem novog ugovora ispravljena velika nepravda u zdravstvenom sistemu, gdje su na neki način nemedicinski radnici bili diskriminisani.

Šćekić je istakao da se u zdravstvenom sistemu ne smiju praviti razlike među zaposlenima.

“Svi moraju imati osjećaj da pripadaju jednom sistemu i u tom pravcu smo djelovali u prethodnom periodu, zahvaljujući svakako i ministru finansija, gospodinu Damjanoviću i ministarstvu finansija koji su pomogli da se obezbijede sredstva kako bi se ta nepravda ispravila”, kazao je Šćekić.

On je rekao da će Vlada odgovornom politikom nastaviti unapređuje standard zaposlenih i da će biti prilike da se i Fond za zdravstveno osiguranje i zaposleni u njemu nađu na agendi povećanja zarada uzimajući u obzir složenost poslova koje ova ustnova obavlja u okviru zdravstvenog sistema.

“Ja kao ministar zdravlja sam jako zadovoljan da danas možemo da imamo ovu satisfakciju da naši zaposleni dobiju isti status, istu pažnju i da poželim u ime svih nas da svi u okviru sistema, i prosvetni radnici, i policija, i svi drugi takođe dobiju ovakvu satisfakciju”, poručio je Šćekić.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je da je dat podstrek sistemu zdravstva, imajući u vidu, kako je kazao, da je u prethodnom periodu došlo do određenih nepravdi u dijelu zarada.

Damjanović je rekao da su očekivanja velika, a da je to jedan od ključnih sistema.

“Znate i sami da su neodgovornom politikom ukinuti doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje kao ustavna kategorija, sada moramo mnogo pažljivije i temeljnije da planiramo politike u Fondu zdravstva, zajedno sa Ministarstvom i negdje je neophodno da se naprave ovakvi stimulansi i da se negdje da vjetar u jedra zaposlenima u toj instituciji”, rekao je Damjanović.

On je istakao da su, što se tiče Ministarstva finansija i generalno politike Vlade, na fonu da sačuvaju životni stadnard zaposlenima u javnom sektoru, imajući u vidu negativne efekte inflacije i nekih ranijih politika.

“Ovo ovdje danas što radimo jeste jedan inplus u tom pravcu. Naravno, očekujem da, u mjeri mogućega, zajedničkim dogovorom sa predsjednicima i drugih granskih sindikata nastavimo sa ovakvom politikom, čuvamo sistem i stvaramo uslove da imamo ozbiljan javni sektor sa ozbiljnim službenicima”, rekao je Damjanović.

Predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu, Nebojša Radonjić, kazao je da su Šćekić i Damjanović razumjeli problematiku sa kojom se sindikati suočavaju.

Kako je rekao, razumjeli su da su medicinki radnici i saradnici neraskidivo vezani u sistemu javnog zdravstva i da jedno bez drugoga ne može.

“Oni su nas jako dobor razumjeli i prije svega borba i zalaganje našeg sindikata danas je krunisano time da se potpiše ova izmjena granskog kolektivnog ugovora koja će ponovo izjednačiti medicinske radnike, medicinske saradnike i nadam se da se više nikad neće desiti da neko odvaja nemedicinski i medicinski kadar”, naveo je Radonjić.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva, Mihailo Babović, kazao je da se sada Granski kolektivni ugovor vraća radnicima.

Babović je ocijenio da su napravili jedan iskorak naprijed i da više nema barijera između medicinskog i nemedicinskog kadra.

“Postoje dvije grupe koje smo formirali,a zdravstveni saradnici su uključeni sa svim specijalizacijama u sistemu zdravstva medicine, znači fizičari, biohemičari, hemičari itd. Jednostavno napravili smo i zaokružili nešto”, kazao je Babović.

Kako je saopšteno, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Vuk Kadić, podržao je potpisivanje Granskog kolektivnog Ugovora, navodeći da zdravstveni sistem čine i medicinski i nemedicinski kadar, te da predstavlja jedinstvo koje ne može da funkcioniše odvojeno.

“Prosto je bilo pravedno, da ukoliko je povećanje bilo medicinskom kadru da to isprati i nemedicinski kadar. Fond zdravstva je tu kao neko ko će se truditi da obezbijedi sredstva za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema i nadam se da od 2023. godine nećemo imati problema koje smo imali u prethodnom period”, kazao je Kadić.