22-01-2020

Pravac kretanja Opštine Budva po pitanju WTE ide ka međunarodnoj arbitraži

Iako su konstatovali da su učinjeni veliki propusti, kako u zaključenju samog ugovora, tenderskoj proceduri, realizaciji projekta, kvalitetu izvedenih radova određenim finansijskim aktivnostima koje se u najmanju ruku mogu okarakterisati kao sumnjive pa i kriminalne, još ivijek nemamo adekvatno rješenje za nasatale negativne posledice kako po Budvu tako i po državu sklapanjem ugovora sa WTE o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje je otvoreno 2014. godine.

Pravac kretanja Opštine Budva po pitanju WTE ide ka međunarodnoj arbitraži | Radio Televizija Budva

Nakon što je WTE aktiviralo državne garancije vlade, Opština Budva nastavlja dalje ka po svoj prilici međunarodnoj arbitraži, kazao je Predsjednik Opštine Marko Bato Craević, odgovarajući na naše pitanje, koji je pravac kretanja kada je WTE u pitanju.

"Jedna priča koja ide svojim tokom u najgorem i najnepovoljnijem smislu, a to je prema arbitraži i prema tome smo se odredili. Jednostavno moramo da preuzmemo postrojenje i prema tome idemo da oformimo naše preduzeće koje će da preuzme upravljanje i idemo na arbitažu, i nadam se da će biti dobro" kazao je Carević.

Ministarstvo finansija je pred novogodišnje praznike saopštilo da je ugovorom iz 2009. godine izgradnja postrojenja ugovorena na 58,5 miliona eura što je kasnije aneksom povećano na 68 miliona eura za održavanje i kamate.

Državne garancije su date na polovinu prvobitnog iznosa, a iz Vlade su najavili da će cijeli posao istražiti državni organi.

Podsjećanja radi, bivši direktor WTE U Crnoj Gori, Ginter Faust, priznao je pred specijalnim tužilaštvom da je ta firma učestvovala u korupcijiskim poslovima u iznosu od tri milona eura koliko je prenesno šefu osuđene kriminalističke grupe Svetozaru Maroviću za vraćanje negovih ličnih dugova.

Iz navoda Specijalnog javnog tužilaštzva javnost je saznala da su radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda napumpavani kako bi se opštinski novac preko fiktivnih ugovora firme Biohem industris preusmjeravao za izmirivanje Marovićevih pozajmica.

Prema saopštenju Vlade od prije nove godine, zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore bio je zadužen da podnese krivične prijave pritiv svih fizičkih i pravnih lica u Crnoj Gori i inistranstvu koji su nanijeli štetu i ugrozili finansijske i ekonomske interese države i opštine Budva u slučaju WTE.