05-07-2023

Prenijeto 85 hiljada telefonskih brojeva

Od početka pružanja usluge prenosa telefonskih brojeva u Crnoj Gori prenijeto 85 hiljada telefonskih brojeva, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Prenijeto 85 hiljada telefonskih brojeva | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija

Između mobilnih mreža prenešeno je 68,39 hiljada brojeva. Najviše brojeva je prenešeno u mobilnu mrežu M:tel-a, 34,59 hiljada brojeva ili 51 odsto.

"U mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma prenešena su 21,23 hiljade brojeva ili 31 odsto, dok su u mobilnu mrežu One Crna Gora prenešena 12,56 hiljada brojeva ili 18 odsto od ukupno prenešenih brojeva između mobilnih mreža", navodi se u saopštenju.

Između fiksnih mreža izvršen je prenos 16,61 hiljada brojeva. Najviše brojeva je prenešeno u fiksnu mrežu M:tel-a, 10,21 hiljada brojeva ili 61 odsto, u fiksnu mrežu Telemacha prenešena su 4,1 hiljada brojeva ili 25 odsto, u fiksnu mrežu One Crna Gora prenešeno je 1,95 hiljada brojeva ili 12 odsto, dok je 353 broja prenešeno u fiksnu mrežu Crnogorskog Telekoma što procentualno iznosi dva odsto ukupno prenešenih brojeva u fiksnim mrežama.

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora fiksne i mobilne telefonije zadrži postojeći telefonski broj. Zahvaljujući navedenoj usluzi, korisnici mogu birati operatora koji pod najpovoljnijim uslovima pruža uslugu zahtijevanog kvaliteta i pri tome zadržati svoj broj. Operatori su uslugu prenosa telefonskih brojeva počeli da pružaju 1. decembra 2011. godine.

Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu. Telefonski broj se prenosi u punom formatu. Na primjer, ako korisnik ima mobilni broj 067 123456 i prenese ga u mrežu drugog operatora, korisnikov broj se ne mijenja, ostaje isti 067 123456.

Pretplatnik koji želi da promijeni operatora podnosi zahtjev operatoru kod kojeg želi da prenese broj, što se ujedno smatra i zahtjevom za raskid ugovora sa "starim" operatorom. Uz zahtjev za prenos broja građani dostavljaju na uvid važeći identifikacioni dokument, a preduzeća rješenje o registraciji iz CRPS Crne Gore, kao i dokaz o plaćenom mjesečnom računu za pružene usluge kod operatora iz čije se mreže prenosi broj.

"Ako su ispunjeni svi uslovi za prenos broja, koji su propisani Pravilnikom o prenosivosti brojeva pretplatniku se određuje datum prenosa broja, koji ne može biti duži od tri radna dana od momenta podnošenja zahtjeva", navodi se u saopštenju.

Prosječno vrijeme trajanja prenosa broja u prvih šest mjeseci iznosilo je 2,44 radna dana. Pretplatnik ne može da koristi telefon na dan prenosa broja u periodu od 13 do 16 sati. Pretplatnik može ponovo da prenese svoj broj nakon tri mjeseca od zadnjeg prenosa. Operatori korisnicima ne naplaćuju naknadu za prenošenje telefonskog broja.

Više informacije možete pronaći na internet stranici Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost www.ekip.me.

Ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen ili je nezadovoljan ažurnošću operatora prilikom procesa prenosa broja pretplatnik može da podnese žalbu Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Kako se na osnovu broja više ne može odrediti kod kog operatora se nalazi broj, Agencija je omogućila da se na veb adresi https://prenosivost.ekip.me može izvrši provjera u kojoj mreži se telefonski broj nalazi.