02-10-2014

Prezentacija u Drugoj osnovnoj školi

U četvrtak, 02. oktobra u 10 časova u Drugoj osnovnoj školi biće održana prezentacija o uzajamnoj saradnji i prijateljstvu dvije zbratimljene škole OŠ "Hristo Uzunov" iz Ohrida i JU "Druga osnovna škola" u Budvi, a povodom posjete predstavnika škole iz Ohrida.

Prezentacija u Drugoj osnovnoj školi | Radio Televizija Budva