17-03-2020

Pribilović: Koristite elektronske usluge i ostanite doma

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, pozvala je danas građanke i građane da sve potrebe koje imaju prema javnoj upravi, a nijesu urgentne prirode odlože. Ona je pozvala da se umjesto dolaska na šalter i u arhive koriste elektronske usluge dostupne na portalu eUprave i portalima http www.euprava.me državnih organa.


Foto: Vlada Crne Gore

"Budite odgovorni prema sebi i svojim bližnjima. Koristite elektronsku upravu i ostanite doma", poručila je ministarka Pribilović.

"Prijetnja pojave korona virusa nametnula nam je nove obrasce ponašanja i promjene navika, pa i kada je u pitanju ostvarivanje vaših prava i potreba pred javnom upravom. Iz tog razloga, pozivam vas da, odgovorno i solidarno, promijenimo i navike u komunikaciji sa državnim organima i opštinama", kazala je Pribilović.

Ona je pozvala građanke i građane da, umjesto odlaska na šalter ili u arhivu, svoje zahtjeve dostavljaju elektronskim putem.

"Svaki vaš zahtjev poslat elektronski, putem maila, jednako se tretira kao da je upućen poštom ili predat na arhivu. A za one starije ili one koji nemaju mogućnost da to urade sami, to može uraditi mlađi član porodice, rođak ili dobar komšija", saopštila je ministarka.

Pribilović je poručila da su na portalu eUprave- www.euprava.me - dostupni brojni servisi državnih organa i korisne informacije o uslugama koje građani mogu ostvariti od kuće, bez direktnog kontakta i odlaska na šalter, te da je portal eUprave prilagođen i za korišćenje putem mobilnih telefona.

Ona je pozvala građanke i građane da koristite elektronske usluge drugih institucija, prije svega Ministarstva zdravlja ( www.ezdravlje.me) unutrašnjih poslova (dokumenta.me), Poreske uprave (eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal), Uprave carina (info.carina.co.me), Uprave za nekretnine (www.nekretnine.co.me/me/Katastarski_podaci.asp) i drugih.

Ministarka Pribilović je kazala da je Ministarstvo javne uprave, da bi olakšalo korišćenje elektronskih usluga, otvorilo Info liniju 020/ 237 218 koja je će građanima od danas biti dostupna u periodu od 7 do 15 časova. Građani se, takođe o elektronskim uslugama mogu informisati putem email: [email protected]. Ministarstvo javne uprave preporučuje svim organima na centralnom i lokalnom nivou da se rad sa strankama organizuje putem telefona, primjenom propisa o elektronskom poslovanju, o čemu su organi dužni da javno istaknu pravila postupanja za ostvarivanje prava i obaveza iz svojih nadležnosti.