30-08-2020

Prigovor Vujičića OIK zbog povrede biračkog prava

"Prigovor podnosim zbog povrede biračkog prava, u toku izbora održanih 30.08.2020. godine. Birači nisu mogli da ostvare jednako biračko pravo, da budu birani, iz razloga što su se mandati kandidatima na listi određivali po redosledu na listi, tako da je prvi kandidat imao najveć biračko pravo da bude biran a poslednji kandidat na listi imao je najmanje biračko pravo da bude biran", kazao je Božidar dr. Vujičić ipred Građanske akcije.

Prigovor Vujičića OIK zbog povrede biračkog prava | Radio Televizija Budva

Prigovor prenosimo integralno:

Navedena povreda suprotna je: Članu 2 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika Član 2 Odbornike i poslanike biraju i pravo da budu birani za odbornika i poslanika imaju građani koji imaju crnogorsko državljanstvo i koji su upisani u birački spisak u
skladu sa zakonom kojim se uređuje birački spisak (u daljem tekstu: birač), na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava,
na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu
sa ovim zakonom.

Pravo da bira i da bude biran ima državljanin Crne
Gore koji je navršio 18 godina života i im najmanje dvije godine
prebivališta u Crnoj Gori. Biračko pravo se ostvaruje na izborima. Biračko pravo je opšte i jednako. Izbori su slobodni i
neposredni, a glasanje je tajno.

Članu 14 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
Uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbijeduje se bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što
su pol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi
status.