11-03-2019

Prosječna plata u Budvi 498 eura

Najveću prosječnu zaradu bez poreza i doprinosa u januaru ove godine primili su zaposleni u Tivtu i na Žabljaku. Prosječna plata u Budvi u prvom mjesecu ove godine je iznosila 498 eura.

Prosječna plata u Budvi 498 eura | Radio Televizija Budva

Po opštinama najbolje su plaćeni zaposleni u Tivtu gdje je prosječna zarada u januaru iznosila 672 eura. S druge strane najmanja zarada je u Petnjici 396 eura. Prosječna plata u januaru je iznosila 513 eura.

Osim Tivta veću zaradu od prosječne imaju na Žabljaku 552 eura, Pljevljima 538, Podgorici 535, Baru i Mojkovcu po 524 eura.

U svim ostalim opštinama plate manje od 513 eura bile su u Andrijevici 467, Beranama 475, Bijelom Polju 426, Budvi 498, Cetinju 503, Danilovgradu 454, Herceg Novom 421, Kolašinu 496, Kotoru 494, Nikšiću 494, Petnjici 396, Plavu 501, Plužiama, 477, Rožajama 469, Šavniku 470 i Ulcinju 418 eura.

“Po sektorima najveća zarada u januaru bila je u sektoru finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosila je 1.000 eura, a najmanju u sektoru administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti samo 333 eura”, objavljeno je u MONSTAT-ovom Mjesečnom statističkom pregledu.

Zaradu značajnu veću od prosječne u januaru su primili zaposleni u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 938 eura, zatim u sektorima informisanje i komunikacije 715, poslovanje s nekretninama 684 eura, vađenje ruda i kamena 637.

Veću platu od 513 primili su zaposleni u sektorima državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 596 eura, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 567, zdravstvena i socijalna zaštita 556, i saobraćaj i skladištenje 547 eura.

Od prosječne plate manju su primili zaposleni u sektorima obrazovanje 485 eura, snabdijevanje vodom , upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa 481, ostale uslužne djelatnosti 468, građevinarstvo 436 eura, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 435, usluge smještaja i ishrane 433, prerađivačka industrija 421 i umjetnost, zabava i rekreacija 412 eura.

Platu manju od 400 eura primaju zaposleni u trgovini na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 374 eura i administrativne i pomoćne uslužne djelatnost 333 eura.