30-07-2018

Prosječna zarada u junu 511 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u junu je, prema podacima Monstata, iznosila 511 EUR, što je 0,2 odsto manje nego u maju.

Prosječna zarada u junu 511 eura | Radio Televizija Budva

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u junu je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 0,2 odsto.

Prosječna bruto zarada u junu iznosila je 767 EUR.

Statističari su kazali da, ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj zabilježile rast od 0,2 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu pale 0,4 odsto.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u junu su porasle u sektorima usluge smještaja i ishrane i snabdijevanje električnom energijom po 4,5 odsto, umjetnost zabava i rekreacija i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo po 4,3 odsto, građevinarstvo tri odsto, prerađivačka industrija 2,5 odsto, vađenje ruda i kamena 2,3 odsto, državna uprava i odbrana 1,2 odsto, obrazovanje 0,4 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,3 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima informisanje i komunikacije 4,1 odsto, poslovanje sa nekretninama i saobraćaj i skladištenje 2,7 odsto, zdravstena i socijalna zaštita i ostale uslužne djelatnosti po 1,8 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1,2 odsto, finansijske i djelatnosti osiguranja i snabdijevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama po 0,4 odsto.