30-11-2022

Prosječna zarada u oktobru 720 EUR

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u oktobru je, prema podacima Monstata, iznosila 720 EUR i bila je 0,3 odsto veća u odnosu na septembar.

Prosječna zarada u oktobru 720 EUR | Radio Televizija Budva

Foto: Pexel

Prosječna neto zarada u oktobru je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 34,8 odsto.

Prosječna bruto zarada u oktobru je iznosila 891 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru u odnosu na septembar porasle 1,4 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 1,1 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prosječne neto zarade u oktobru su u odnosu na septembar porasle u sektorima poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3,1 odsto, informisanje i komunikacije 1,5 odsto, prerađivačka industrija 1,4 odsto, građevinarstvo 1,2 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1,1 odsto, saobraćaj i skladištenje jedan odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti 0,8 odsto, obrazovanje 0,6 odsto, finansijske i djelatnost osiguranja 0,3 odsto, administrativne i pomoćne uslužne i ostale uslužne djelatnosti po 0,2 odsto, usluge smještaja i ishrane i državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje po 0,1 odsto.

Pad prosječne neto zarade u oktobru je u odnosu na septembar zabilježen u sektorima poslovanje nekretninama 7,6 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1,3 odsto, snabdjevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 1,2 odsto, trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala jedan odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 0,8 odsto i vađenje ruda i kamena 0,6 odsto.