29-11-2017

Prve veće kiše, aktuelizuju stare probleme

Na pitanje ko je kriv za izlivanje otpadnih voda u centralnom vrtiću, i kada će se naći neko riješenje nismo dobili adekvatan odgovor, dok se odgovornost za nastalu situaciju uglavnom prebacuje sa jedne na drugu stranu.

Prve veće kiše, aktuelizuju stare probleme | Radio Televizija Budva

Zabrinuti roditelji prst upiru u Upravu vrtića, Komunalnu policiju i investitore - Alart centar i Royal gardens, ali ne žele da se javno oglase.

Predstavnici Investitora Alart centar i Royal Gardens demantuju navode da su oni glavni krivci za izlivanja, dok u upravi vrtića potvrđuju da je na licu mjesta bila komunalna policija, međutim ni oni nisu željeli da daju izjavu za našu televiziju o ovom problemu.

Komunana inspektorka Željka Vukanić, koja je od ranije upoznata sa problematikom podsjeća da je Komunalna policija još prije godinu dana javnost upoznala sa činjenicom da je kanal pregrađen izgradnjom dijafragme građevinskog objekta za koji postoji uredna građevinska dozvola i da je problem u tome što kanal nije izmješten.

Vukanić podsjeća da u Ugovoru o izgradnji koji je potpisan između tri pravna lica - Opštine Budva kao naručioca, Vodovoda I kanalizacije kao izvođača radova I Alart centra kao investitora, nije bilo riječi o tretmanu tog atmosferskog kanala.