20-07-2015

Radionica - „Suzbijanje govora mržnje na internetu“

Radionica - „Suzbijanje govora mržnje na internetu“ | Radio Televizija Budva

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade koja djeluje u okviru Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva u saradnji sa sa Forumom MNE Omladinska organizacija, organizuje radionicu „Suzbijanje govora mržnje na internetu“, koja će biti održana danas u zgradi Akademije znanja početkom u 20h, kazala je u razgovoru sa Danijelom Benić saradnica u Kancelariji, Katarina Vukadinović:Radionicu će voditi psihološkinje Dejana Rudović i Katarina Vukadinović. Prilikom ove radionice možete saznati nešto više o samom pokretu No hate speech online, različitim formama i načinima suzbijanja govora mržnje na internetu. Ulaz je besplatan.

Forum MNE je realizovao dvije radionice na temu Suzbijanje govora mržnje na internetu i to u Rožajama (15. jula), u opštinskom omladinskom klubu, i na Cetinju (16. jula), u Američkoj čitaonici. Cilj ovih dodatnih aktivnosti je da se stečena znanja i vještine podijele s ostalima kako bi se mobilisalo što više aktivista u ovom polju. I tokom septembra će biti organizovane još dvije tribine i to u Tivtu i u Podgorici.
Ove radionice su organizovali učesnici treninga za trenere, koji je Forum MNE, na istoimenu temu, organizovao u period 25-28. juna 2015. godine, u Etno selu Montenegro, Brezna. Obuci je prisustvovalo15 aktivista iz Podgorice, Rožaja, Budve i sa Cetinja.
Tokom 4 dana obuke učesnici su imali priliku da saznaju više o istoimenoj evropskoj kampanji, kao i da, kroz interaktivan program koji je kombinovao teoriju i praksu, koristeći priručnikBukmarks (eng.Bookmarks), steknu vještine i znanja koja im mogu biti od koristi u daljem aktivističkom radu u ovom polju. Tokom drugog dana obuke,gostje bioekspert Savjeta Evropeza kampanju,gdin Laszlo Foldi, koji je učestvovao i u pisanju pomenutog priručnika.
Forum MNE je preveo priručnikBukmarks na crnogorski jezik i nadamo se da će se priručnik koristiti kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, budući da predstavlja izuzetno koristan edukativni materijal koji se tiče suzbijanja govora mržnje na internetu.

Generalno, cilj kampanje u Crnoj Gori je kreiranje sigurne osnove kako bi internet u Crnoj Gori obezbijedio mladima sigurno i demokratsko mjesto za razmjenu ideja, znanja, kao i za socijalizaciju. Projekat predstavlja dio evropske kampanje Savjeta Evrope No Hate Speech Movement, a koordinator kampanje u Crnoj Gori je Uprava za mlade i sport.
Imajući u vidu da mladi ljudi sve više koriste internet, potreba za ovom vrstom projekta u Crnoj Gori je velika i stoga se očekuje i nastavak projekta nakon ove radionice. Jedan od produkata obuke, pored akcionog plana za dalje, će biti i izvještaj koji će objediniti glavne zaključke i preporuke za dalje aktivnosti u ovoj oblasti, ali i tribine u tri omladinska kluba u Crnoj Gori.
Forum MNE obuku realizuje u partnerstvu sa Upravom za mlade i sport i uz finansijsku podrškuEvropske omladinske Fondacije Savjeta Evrope.