11-12-2017

Raditi mnogo ne znači i raditi dobro

Da li je moguće staviti znak jednakosti između – raditi mnogo i raditi dobro? Istraživanje je pokazalo da raditi mnogo ne znači da ste dobar radnik. Naprotiv! Medjutim, najalarmantnije je to što se u određenom broju kompanija više cijeni broj sati provedenih na poslu nego ono što se zaista uradilo.

Raditi mnogo ne znači i raditi dobro | Radio Televizija Budva

Prekovremeni rad može da znači da niste u stanju da obavite poslove u vremenu predviđenom za rad. To govori o tome da možda niste kompetentni ili da se nalazite na neodgovarajućoj poziciji unutar kompanije za koju radite, prenosi Huffington Post.

Postoje radnici koji tokom cijelog radnog dana simuliraju rad, ostaju duže na poslu, a zapravo pola radnog vremena obavljaju sporedne stvari ili se pak dosadjuju, jer su uvidjeli da je forma u mnogim kompanijama važnija od suštine.

Posmatrajući ovu pojavu u firmama psiholozi uklučjučeni u istraživanje, postavili su nekoliko važnih pitanja zaposlenima:

Postoji li granica koju sebi postavljate?
Da li imate privatan život?
Imate li vremena da radite na sebi?
Spavate li dovoljno?
Kada ste poslednji put imali slobodan vikend?
Da li ste svjesni da su neki ljudi ginuli da bi se izborili za 8 sati rada, 8 sati sna i 8 sati odmora?

Zaključak je, da pretrpanost poslom vodi površnosti i neorganizovanosti u obavljanju onoga za što smo, navodno, profesionalni. Izgubljenost u obimu, pa čak i rutinskih zadataka, vodi ka tome da se stvara konfuzija u kolektivu. A, to, šta su čije nadležnosti gubi se u nepovrat! Osoba koja sama sebe stavlja u poziciju da preuzima sve više zadataka, jednako tako donosi jedva prosječan kvalitet u obavljanju tih poslova. U korenu svega je strah od gubitka posla i želja za napredovanjem.

Autor knjige "Oni su zaista učmali" (They Are Seriously Underchallenged) Peter Werder naveo je da je otkrio da 15 odsto zaposlenih u samo jednoj kompaniji pati od dosade, što ih čak više izmori nego da su radili cio dan i doprinosili efikasnom poslovanju.

Huffington Post