28-08-2018

Raspisan konkurs za treći upisni rok

Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisao je konkurs za treći upisni rok na prvu godinu osnovnih studija.

Raspisan konkurs za treći upisni rok | Radio Televizija Budva

Slobodnih mjesta za upis studenata koji će se finansirati iz budžeta ima na Biotehničkom, Elektrotehničkom, fakultetima dramskih i likovnih umjetnosti, Pomorskom, fakultetima za sport i fizičko vaspitanje i turizam i hotelijerstvo.

Mjesta ima i na Filološkom, Filozofskom, Mašinskom, Metalurško-tehnološkom fakultetu, Muzičkoj akademiji, Pravnom fakultetu u Bijelom Polju i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Iz UCG je ranije objašnjeno da pravo prijave na konkurs za upis imaju crnogorski državljani i stranci, u skladu sa zakonom, koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

Kandidatima je, uz prijavu za upis, potrebna originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu. Oni treba da dostave i originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja, diplomu Luča ili ekvivalentnu diplomu, kopiju biometrijske lične karte ili lične isprave za strance.

Kandidati mogu dostaviti i diplome za osvojenu prvu ili drugu nagradu na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.