30-03-2018

Restauracija starogradskih vrata do kraja godine

Starogradska vrata moraju biti ukras grada, a ne oglasne table, te iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove najavljuju njihovu restauraciju tokom ove godine.

Restauracija starogradskih vrata do kraja godine | Radio Televizija Budva

Sekretar tog sekretarijata, Srđan Gregović za TV Budva kazao je da su načinili prve korake obrativši se Upravi za zaštitu kulturnih dobara.

"Svjedoci smo u kakvom su stanju starogradska vrata u Budvi. U skladu sa Konzervatorskim projektom sanacije dijela bedema, čija oštećenja su nastala prilikom postavljanja privremene iluminacije, kroz Plan javnih nabavki za 2018. godinu Sekretarijat za komunalno stambene poslove je za sanaciju oštećenja opredijelio 14.000 eura", kazao je Gregović.Kako je najavio, uskoro će se pokrenuti postupak izbora izvođača i nadzornog organa nakon čega će se pristupiti sanaciji, a očekivana realizacija ovog posla je u drugoj polovini godine.

Sekretarijat ima u planu i revitalizaciju gradskih česmi, kojih ima sedam u Starom gradu, ali nijedna nije u funkciji.Za tu namjenu je kroz Plan javnih nabavki opredijeljeno 10.000 eura, a realizacija se takođe očekuje u drugoj polovini godine.