23-03-2021

Samo jedan inspektor za kontrolu posla sa naftom

Država ima samo jednog inspektora za obavljanje inspekcijskog nadzora koji se odnosi na projekat istraživanja i eksploatacije nafte i gasa u crnogorskom podmorju, koji je definisan Zakonom o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Samo jedan inspektor za kontrolu posla sa naftom | Radio Televizija Budva

Foto: Uprava za ugljovodonike


Iz Uprave Vijestima nije odgovoreno na pitanja koje je dosadašnje iskustvo inspektora za ugljovodonike na takvim i sličnim aktivnostima i da li to iskustvo garantuje građanima Crne Gore da će se ove operacije obavljati bezbjedno za život i zdravlje ljudi, kao i za životnu sredinu.

Radno mjesto za tu poziciju je popunjeno 14. novembra prošle godine.

Na ta pitanja Vijestima nije odgovoreno ni u Ministarstvu kapitalnih investicija.

“Pitanja koja ste postavili su u domenu nadležnosti UIP-a. Možemo garantovati da zaposleni u Ministarstvu i Upravi za ugljovodonike svojim znanjem i iskustvom mogu da obave sve poslove vezane za projekte u vezi sa istraživanjem nafte i gasa u crnogorskom podmorju. Vjerujemo da će se zbog značaja ovih projekata i ostali organi državne uprave uskoro pojačati u ljudstvu i tehnici kako bi kvalitetno obavili sve zadatke koji su u opisu njihovog posla”, saopšteno je iz Ministarstva.

Vlada je nedavno odlučila da sve inspekcije vrati pod okrilje ministarstava, pošto je analiza pokazala da je opravdano rasformirati UIP.

Iz UIP-a su objasnili da u odsjeku za rudarsku, geološku inspekciju za ugljovodonike ima jedan inspektor za ugljovodonike.

Na pitanje da li inspektor ima neophodne licence i gdje ih je stekao iz UIP-a su kazali da zakonom nije propisano posjedovanje licenci, već da inspektor mora da ispunjava uslove propisane zakonom za obavljanje tih poslova.

“To su VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja (fakultet iz oblasti prirodnih nauka ili iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka), najmanje dvije godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u državnim organima. Inspekcijski nadzor se obavlja u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, kao i preduzimanja upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa, uključujući i iniciranje postupaka kod nadležnih organa“, kazali su u UIP-u.

Pored zakona kojim se uređuje inspekcijske nadzor materijalni zakon po kojem inspektor za ugljovodonike postupa je zakon o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika.

„Mjesto inspektora za ugljovodonike je bilo nepopunjeno duže vrijeme, jer se na oglase koji su raspisivani nisu javljale osobe sa navedenim potrebnim uslovima za ovo radno mjesto. Radno mjesto je popunjeno na osnovu javnog konkursa objavljenog 14. novembra prošle godine, a rješenje o zasnovanom radnom odnosu je doneseno 15. februara ove godine”, kazali su u UIP-u.

Italijansko-ruski konzorcijum Eni-Novatek 25. marta počeće prvo istražno bušenje koje treba da pokaže da li ima nafte u crnogorskom podmorju. Ono treba da traje 180 dana.



Mina