26-06-2014

Saradnja policija Crne Gore i Srbije

Direktor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Slavko Stojanović, sastao se danas u Podgorici sa direktorom Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Miloradom Veljovićem.

Saradnja policija Crne Gore i Srbije | Radio Televizija Budva

Direktori Stojanović i Veljović potpisali su Protokol o saradnji policija Crne Gore i Srbije tokom ljetnje turističke sezone 2014. godine.

Protokol podrazumijeva upućivanje policijskih službenika iz Srbije na rad u Crnu Goru tokom narednih ljetnjih mjeseci, gdje će na primorju, kao što je to bio slučaj i prethodne dvije godine, patrolirati zajedno sa crnogorskim kolegama.

Ovaj model saradnje pokazao se kao izuzetno efikasan, budući da je zajednički rad službenika policija prethodnih godina doprinio procesuiranju određenog broja lica i prevenciji delikata tokom turističke sezone.

Stojanović i Veljović su dosadašnju saradnju na strateškom i operativnom nivou ocijenili kao izuzetno profesionalnu i kvalitetnu, budući da je rad zajedničkih operativnih timova dvije policijske organizacije u prethodnom periodu dao konkretne rezultate u smislu borbe protiv organizovanog kriminala, rasvjetljavanja ubistava na teritoriji obje države i otrkivanja i spječavanja krijumčarskih lanaca veće količine narkotika.

Dosadašnja uspješna saradnja sa razlogom predstavlja osnov za njeno dalje jačanje i unaprjeđenje zajedničkih mehanizama djelovanja u borbi protiv savremenih bezbjednosnih izazova; ocijenili su direktori Stojanović i Veljović.

Saradnja policija Crne Gore i Srbije je pokazala da planirane i koordinirane operativne akcije, izvedene efikasno i simultano na teritorijama obje države, mogu poslužiti kao primjer za dalje zajedničko djelovanje ne samo na regionalnom već i međunarodnom nivou policijske saradnje; smatraju direktori.

Buduća saradnja će i dalje biti fokusirana na oblast otkrivanja, procesuiranja i sprječavanja najtežih krivičnih djela sa obilježjem organizovanog kriminala, kao i razmjenu operativnih informacija, iskustava i dobrih praksi u svim segmentima policijskog rada, u skladu sa evropskim standardima koje policije obje države usvajaju i primjenjuju.

Sastanku su prisustvovali pomoćnici direktora Uprave policije MUP-a Crne Gore Nikola Janjušević, Vesko Vukadinović i Predrag Ašanin, načelnik Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije UPMUP Crne Gore Saša Milić i zamjenik upravnika Uprave policije u Direkciji policije MUP-a Republike Srbije Zoran Alimpić.

Osim Protokola o saradnji sa policijom Srbije tokom ove ljetnje turističke sezone, Uprava policije MUP-a Crne Gore je potpisala takve protokole sa hrvatskom, albanskom, italijanskom i makedonskom policijom, čime su stvoreni i formalno – pravni preduslovi za potpuno implementiranje navedenog projekta.

Policijski službenici iz Republike Srbije će tokom ljeta biti angažovani u centrima bezbjednosti Budva, Bar i Herceg Novi.