24-06-2015

Sekretarijat za lokalnu samoupravu organizovao Dane otvorenih vrata za NVO

Treći i četvrti „DAN OTVORENIH VRATA“ shodno Javnom konkursu za raspodijelu sredstava nevladinim organizacijama za 2015. godinu, organizovan je 16. i 23. juna 2015. godine u čitaonici Narodne biblioteka JU Biblioteka Budva, u periodu od 9h do 12h.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu organizovao Dane otvorenih vrata za NVO | Radio Televizija Budva

Tekstom istog je propisano da svaki utorak u toku trajanja konkursa, bude opredijeljen za nevladine organizacije u slučaju eventualnih pitanja ili nedoumica oko izrade i kandidovanja projekata od strane NVO.

Shodno obavezi nevladinih organizacija da dostave Komisiji za dodjelu sredstava NVO Opštine Budva, izvještaj o realizaciji projekata sa finansijskim izvještajem za dodjeljena sredstva u 2014. godini, kako je propisano članom 24 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama («Sl. list CG – opštinski propisi», br.13/12 i 21/12), devet nevladinih organizacija od ukupno deset je dostavilo tražene izvještaje.

Prisutne predstavnice nevladinih organizacija na trećem danu “Otvorenih vrata” održanog 16. juna bile su predsjednica NVO “NVO green.me”, Jasna Vukićević i predsjednica NVO “Feštađuni”, Marija Pjerotić, dok je prisutni predstavnik nevladinih organizacija na četvrtom danu “Otvorenih vrata” održanog 23. juna bio predsjednik NVO “Ekološko društvo”, Miodrag Vugdelić.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu istakao je spremnost da pruži svu neophodnu asistenciju NVO-ma u okviru svojih redovnih aktivnosti u Opštini Budva, kancelarija br. 4, službenica: Žaklina Fuštić, tel/fax: 033 451 743, e-mail: [email protected]