26-10-2015

Seminar o ulozi medija u borbi protiv trgovine ljudima

Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Kancelarija Vlade Crne Gore za borbu protiv trgovine ljudima, organizuju seminar „Uloga medija u borbi protiv trgovine ljudima“ koji će se održati 26. i 27. oktobra u hotelu „Maestral“ u Pržnom, Budva.

Seminar o ulozi medija u borbi protiv trgovine ljudima | Radio Televizija Budva

Na ovom seminaru, koji se organizuje za predstavnike crnogorskih medija, razmatraće seizvještavanje medija o slučajevima trgovine ljudima, kao i načini za jačanje uloge medija u sprječavanju i borbi protiv ove krivičnog djela. Seminar će obezbijediti platformu za razmjenu iskustava i sticanje novih vještina, izradu strategije za promovisanje ovog pitanja i problema sa kojima se suočavaju žrtve trgovine ljudima, kao i podsticanje saradnje između institucija i medija.

Učesnicima će se obratiti rukovodilac Kancelarije Vlade Crne Gore za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama, generalni direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture Vlade Crne Gore Željko Rutović i rukovodilac programa za bezbjednosnu saradnju Misije OEBS-a u Crnoj Gori Vladimir Ragozin.