09-02-2018

Služba zaštite i spašavanja inicira izradu hidrantske mreže na kritičnim tačkama

U okviru pripreme za požarnu sezonu, Sluzba zaštite i spašavanja Budva će zajedno sa Vodovodom Budva inicirati izradu hidrantske mreže na kritičnim tačkama u našoj opštini.

Služba zaštite i spašavanja inicira izradu hidrantske mreže na kritičnim tačkama | Radio Televizija Budva

Kritičnim tačkama se, prije svega, smatra Stari grad koji je zbog uskih ulica nepristupačan za kamione vatrogasne službe.

Opširnije o ovoj temi u prilogu TV Budva.