12-07-2019

SOS linija za žrtve nasilja - 28 poziva iz Budve

Nacionalna SOS linije za žrtve nasilja u porodici primila je u poslednja tri mjeseca 752 poziva, a najviše ih je bilo iz Nikšića i Podgorice.

SOS linija za žrtve nasilja - 28 poziva iz Budve | Radio Televizija Budva

Navodi se da je pruženo ukupno 945 usluga.

"Najviše je usluga informisanja, 458 puta, zatim povjerljivih razgovora 364, 49 psihološkog savjetovanja, 48 posredovanja prema institucijama, 13 drugih usluga, devet zahtjeva za smještaj u sklonište i četiri upućivanja”, kaže se u saopštenju iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Navodi se da se da je od 1. aprila do 30. juna pozivi pristigli iz 17 opština u Crnoj Gori.

“Najviše poziva je stiglo iz Nikšića 307 i Podgorice 198, Berana 75, Bara 52, Budve 28, Herceg Novog 17, Ulcinja i Rožaja po 13, Bijelog Polja 12, Tuzi devet, Danilovgrada osam”, rekli su iz Ministarstva.

Servis SOS linije dostupan je i na albanskom jeziku petkom od 13 do 21 sat.

Iz Ministarstva su podsjetili da radom SOS linije za žrtve nasilja u porodici koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, sedam dana u sedmici.

Kako su naveli, servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici.

„Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom“, kaže se u saopštenju.

Servis, kako je pojašnjeno, osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje.