30-06-2020

Subvencije i za junske zarade u turizmu, ugostiteljstvu, prevozu putnika i pri novom zapošljavanju

Od 1. jula Vlada Crne Gore nastaviće sa isplatom subvencija dijela junske zarade zaposlenim u privredni, koji posluju u turističkom, ugostiteljskom, sektoru prevoza putnika, kao I isplatu subvencija za novo zapošljavanje. To se navodi u Informaciju o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, radi ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.

Subvencije i za junske zarade u turizmu, ugostiteljstvu, prevozu putnika i pri novom zapošljavanju | Radio Televizija Budva

Subvencije u turističkom sektoru biće srazmjerno ostvarenoj zaradi zaposlenih, a najviše do 100% neto minimalne zarade i 100% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu.


Subvencije u sektoru ugostiteljstva biće srazmjerno ostvarenoj zaradi zaposlenih, a najviše do 50% neto minimalne zarade i 50% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu.

U djelatnosti prevoza putnika subvencije će biti srazmjerno ostvarenoj zaradi zaposlenih, a najviše do 50% neto minimalne zarade i 50% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu. Pravo na podnošenje zahtjeva omogućeno je i autobuskim stanicama.Vlada je takođe donijela odluku da privrednim društvima i preduzetnicima koji ispunjavaju Programom definisane uslove za dobijanje subvencija, a koji su iz bilo kojeg razloga propustili da do kraja maja 2020. godine podnesu zahtjev za aprilske subvencije, omogući da to pravo ostvare u periodu od 20-30. juna 2020. godine.

Nakon 30. juna 2020. godine biće moguće podnošenje zahtjeva samo u slučajevima kada je prije isteka roka podnijet prigovor od čijeg rješavanja zavisi nastavak postupka.

Kada je riječ o ostvarivanju prava na subvenciju za novo zapošljavanje, biće odobreni zahtjevi za subvencionisanje zarada u skladu sa Programom i za ona lica koja nijesu bili evidentirana na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u prethodnom mjesecu u odnosu na mjesec na koji se podnosi zahtjev, ako se provjerom u Centralnom registru obveznika i osiguranika Poreske uprave utvrdi da nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju.

Odobreno je pravo na subvenciju za novo zapošljavanje i privrednim društvima osnovanim nakon 15. marta 2020. godine, pod uslovima za korišćenje prava na ovu vrstu subvencije koji su definisani Programom odnose se i na ova privredna društva i to za zaposlene koji nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju.