10-12-2019

Svaki četvrti učenik doživio vršnjačko nasilje

U Crnoj Gori svaki četvrti učenik osnovne ili srednje škole doživio je neki oblik vršnjačkog nasilja jednom ili više puta, pokazalo je istraživanje udruženja Roditelji i Juventasa.

Svaki četvrti učenik doživio vršnjačko nasilje | Radio Televizija Budva

Foto: https://balkaneu.com/bih-faced-with-peer-violence-rise-ombudspersons-worried/

Istraživanje je sprovedeno u 20 opština, od 1. oktobra do 15. novembra, prošle godine, u 75 osnovnih i 41 srednjoj školi.

Predstavnici udruženja Roditelji i Ministarstva prosvjete potpisali su danas memorandum o saradnji u cilju borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Izvršna direktorica udruženja Roditelji Kristina Mihailović kazala je da svaki četvrti osnovac i srednjoškolac u Crnoj Gori rekao da je svjedočio vršnjačkom nasilju.

"Tada smo shvatili da regulativu i procese koji se tiču djelovanja odgovornosti moramo unaprijediti“, rekla je Mihailović na predstavljanju Nacionalnog plana za djelovanje protiv vršnjačkog nasilja.

Prema njenim riječima, prethodnih dana Ministarstva je govorilo o otvaranju posebne SOS linije za prijavu nasilja, kao i šta će raditi Nacionalni tim za prevenciju i djelovanje protiv vršnjačkog nasilja.

„Tim se već sastao, i analizirao prve prijave vršnjačkog nasilja. To je već pokazatelj i rezultat spremnosti da se saradnjom rješavaju problemi“, kazala je Mihailović.

Na jednom mjestu su, kako je navela, okupljeni predstavnici ministarstava prosvjete, rada i socijalnog staranja, policije i civilnog sektora, koji ne samo što će dobijati informacije sa terena već će i primjećivati gdje postoji više problema i gdje treba dodatna podrška.

Ona je istakla da je Nacionalni akcioni plan išao još šire i da se posebno koncentrisao na odgovorost roditelja i podršku porodicama čija djeca su akteri vršnjačkog nasilja.

Kada do nasilja dođe, Mihailović smatra, da malo kome znači formulacije sve je u porodici ili sve je do vaspitanja.

„Ako ne umijemo, ne znamo, ne želimo, onda društvo mora da nam obezbijedi da naučimo, saznamo i da shvatimo da moramo. Jer smo mi i naša djeca građani ovog društva i svaki naš problem sjutra će biti veći problem društva ako ga ne rješavamo“, poručila je Mihailović.

Ministar prosvjete Damir Šehović kazao je da je vršnjačko nasilje goruća tema svake država i pojava na koju nije imun ni jedan sistem.

„Ponašanje djeteta bez sumnje uslovljeno je primarno sredinom u kojoj se kreće i modelima ponašanja kojima je i samo izloženo. Zato nasilje moramo i možemo rješavati jedino onako kako je i nastalo, promjenom modela ponašanja svakog od nas pojedinačno“, rekao je Šehović.

Taj problem, kako je pojasnio niko ne rješava sam, tako da se ni Ministarstvo neće „pretvarati“ da ga može iskorijeniti isključivo sa nivoa škole.

Kako je dodao, Ministarstvo pokreće novi sistem borbe protiv vršnjačkog nasilja, koji ne počiva na samodovoljnosti škola, već saradnji sa svima koji su otvoreni, uključujući nevladine organizacije.

„Zbog toga ćemo danas i formalizovali i saradnju potpisivanjem memoranduma sa udruženjem Roditelji“, kazao je Šehović.

Prema njegovim riječima, nasilje se preselilo u virtuelni prostor, a fizičku agresiju sve češće mijenja socijalna i emocionalna, koju je mnogo teže utvrditi i kontrolisati.

„Danas je nezamislivo lako nanijetu štetu drugome, i tu posebno mislim na štetu ugledu ili društvenom statusu pojedinca, brzim širenjem informacija. Što znači da je prevencija uz pomoć roditelja, ali i izgradnja snažne ličnosti, ključ za zdrav razvoj djeteta u takvim okolnostima“, poručio je Šehović.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Aivo Orav kazao je da ohrabruju nalaženje najboljih mogućih modela za prevenciju i reagovanje i podržavaju vlade i škole kao i njihove partnere da dostignu postavljene ciljeve.

„Crna Gora se mora oslanjati na dobre prakse zemalja EU i Regiona, u rješavanju pitanja vršnjačkog nasilja, kao smjernice za pristup ovom pitanju“, rekao je Orav.

On je kazao da neke države pristupaju ovom pitanju propisivanjem kazni za roditelje, dok druge propisuju kao mogućnost tužbi prema školama ukoliko ne postupe adekvatno u procesu zaštite djeteta.

"Crna Gora je, posebno posljednjih par mjeseci, radila upravo na pronalaženju adekvatnog modela“, zaključio je Orav.

Nacionalni akcioni plan izrađen je u okviru projekta koji je finansirala Evropska unija, a sprovodili su ga Udruženje Roditelji, NVO Juventas i Unija srednjoškolaca uz institucionalno partnerstvo sa Ministarstvom prosvjete.


Mina