08-10-2018

Svjetska banka: Budva najbolji primjer upravljanja javnim finansijama i dugom

Opština Budva se bliži ostvarenju planiranog budžeta u iznosu od 40,5 miliona eura, istakao je sekretar za finansije Petar Odžić. Prema njegovim riječima, do sada je naplaćeno preko 36 miliona lokalnih javnih prihoda, čime je ostvreno oko 90% planiranog budžeta.

Svjetska banka: Budva najbolji primjer upravljanja javnim finansijama i dugom | Radio Televizija Budva

Navedeni pozitivni rezultati pokazatelj su da Opština Budva vodi dobru finansijsku politiku, što je prepoznato od strane Svjetske banke, koja je uputila poziv sekretaru za finansije Petru Odžiću za učešće na nedavno održanom simpozijumu, koji je održan u Sarajevu na temu "Javne finansije i upravljanje dugom".

Takva vrsta seminara i simpozijuma se svake godine u režiji Svjetske banke održava u regionu.

"Ono što je značajno za nas je da je Opština Budva prepoznata kao svijetli primjer vraćanja duga, upravljanja javnim finansijama i realnim planiranjem opštinskog budžeta", istakao je Odžić i dodao da je Svjetska banka željela da čuje o načinu na koji je Opština izašla iz jako teške finansijske situacije.

"Željeli su da znaju kako smo za godinu i po dana upsjeli da vratimo tolike dugove, a da sve obaveze izmirujemo o dospijeću. Jeste malo čudno, ali oni su htjeli da znaju kako smo uspjeli da preživimo tako tešku finansijsku siuaciju", naveo je Odžić.

Primjer Opštine Budva će se predstaviti svim ostalim opštinama u regionu.

"Budva se istakla kao najbolji primjer kako upravljati javnim finansijama i dugom. Osim toga, pohvalna je i transparentnost naših kvaratalnih izvještaja koje Opština ranije nije na adekvatan način predstavljala. Sada imamo tačan iznos neizmirenih obaveza sa tačnim iznosima i povjeriocima. Te izvještaje ima u posjedu i Ministarstvo finansija, a kroz njih i Svjetska banka", zaključio je sekretar Odžić.