10-03-2016

Ubrzati sanaciju ulice u Lazima

Danas smo ponovo izašli na isti teren na koji smo bili prije tri nedjelje. Ovog puta na poziv sugradjana koji su se interesovali kada će ulica u naselju Lazi konačno početi da se rekonstruiše jer je, kako kažu, njihovo strpljenje pri kraju.

Ubrzati sanaciju ulice u Lazima | Radio Televizija Budva

Zaista je opravdana ljutnja stanovnika Laza, u to se svaki put uvjerimo kada na licu mjesta zabilježimo lošu sliku sa terena. Iako smo se ovom problematikom bavili nedavno mještani su mišljenja da je potrebno ubrzati proces donošenja odluke o rekonstrukciji puta.

Zanemarivši nagib, zbog brojnih ulegnuća i neravnina na putu saobraćaj se veoma se otežano odvija bilo da prolazite automobilom ili idete pješke. Da situacija bude teža - sa novim nevremenom, a i pod pritiskom gradjevinske mehanizacije sa obližnjih gradilišta iz dana u dan ova ulica trpi nova oštećena.Gostujući u Polisu 25. februara Mihailo Kapisoda Sekretar sekretarijata za investicije i planiranje prostora u opštini Budva povodom problema u ovoj ulici kazao je da će uskoro nadležni Sekretarijat za gradsku infrastruktur i ambijent raspisati tender i pokušati da sanira dio ulice prema manastiru Podmaine.


Uporedo Sekretarijat za Investicije i planiranje prostora obavlja pripreme na projektno - planskoj dokumentaciji za totalnu rekonstrukciju pomenute ulice koja će uslijediti u nekom narednom periodu.

Opširnije u Polisu od 19:00 i 22:00