23-06-2015

Unapređenje kvaliteta Mediterana kao turističke destinacije

U Budvi je juče počela II Međunarodna konferencija pod pokroviteljstvom Svjetske turističke organizacije na temu Unapređenje kvaliteta Mediterana kao turističke destinacije.

Unapređenje kvaliteta Mediterana kao turističke destinacije | Radio Televizija Budva

Opširnije u prilogu: