18-07-2019

Vakcine protiv hepatitisa B u domovima zdravlja

Vakcine protiv hepatitisa B su u domovima zdravlja, saopštili su iz Ministarstva zdravlja, reagujući na navode GA URA da te vakcine nije bilo od marta.

Vakcine protiv hepatitisa B u domovima zdravlja | Radio Televizija Budva

Vakcine protiv hepatitisa B u domovima zdravlja
Vakcine protiv hepatitisa B su u domovima zdravlja, saopštili su iz Ministarstva zdravlja, reagujući na navode GA URA da te vakcine nije bilo od marta.


Potez Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje da konačno poslije mjeseci čekanja od hrvatskih kolega pozajme 8.000 doza vakcine protiv hepatitisa B, pozdravio je juče Građanski pokret URA Budva.

Iz Ministarstva zdravlja su poručili da su ispunili zadatak zdravstvenog sistema, uprkos brojnim preprekama.

Podsjećaju da kada je u pitanju nabavka vakcina, u Crnoj Gori postoji jasna i zakonom definisana procedura, pa u skladu sa Programom zdravstvene zaštite, svaka zdravstvena ustanova na godišnjem nivou pravi plan potreba vakcina i isti dostavljaju Institutu za javno zdravlje koji sublimira i šalje spisak Montefarmu, koji je zadužen za nabavku istih.

Kod nabavke u redovnim situacijama nabavka se vrši na osnovu javnih tendera u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

“U skladu sa pocedurama Montefarm je i pokrenuo proceduru nabavke potrebnih vakcina, međutim, u sklopu javnog poziva nije bilo validnih ponuda za vakcine protiv hepatitisa B. Jedina dostavljena ponuda za ovu vakcinu je imala rok isporuke koji nije bio u skladu sa pozivom (duži od zahtjevanog) i morala je biti proglašena nevažećom. Tender za tu vakcinu ni nakon trećeg pokušaja nije uspio, jer u sklopu javnog poziva nije bilo validnih ponuda, a jedina dostavljena ponuda na zadnjem tenderu imala je rok isporuke tek za sredinu oktobra, a koji nije bio u skladu sa pozivom”, poručuju iz Ministarstva zdavlja.

Tenderske procedure su, kako navode, raspisivane na vrijeme i obezbijeđena su neophodna finansijska sredstva, a posebno naglašavamo da je period nabavke proširen na tri godine kako bi mogli obezbijediti atraktivnost našeg malog tržišta.

Kako bi preduprijedilo moguću nestašicu, Ministarstvo zdravlja je, kako ističu, naložilo apotekarskoj zdravstvenoj ustanovi ,,Montefarm“ da pokrene postupak hitne nabavke vakcine protiv hepatitisa B za djecu i za odrasle, što je Monefarm po hitnom postupku i odradio.

“Nedostatak ove vakcine u Evropi se odrazio i na dostavljanje ponuda za Crnu Goru. Ovo samo oslikava situaciju na globalnom tržištu, ne samo vakcina, već i ostalih ljekova i medicinskih sredstava, gdje se sve globalne nestašice prvo odražavaju na mala tržišta koja zbog svoje veličine ne mogu ravnopravno da se nose prilikom obezbjeđivanja i rezervisanja ljekova, vakcina i medicinskih sredstava sa tržištima velikih država i razvijenih ekonomija”, poručuju iz Ministarstva zdraljva.

Naglašavaju i to da razvijene države ne samo da su velika tržišta, već su često spremne da plaćaju cijene višestruko veće od tržišnih kako bi sebi obezbijedili predviđene potrebe, ali i strateške rezerve.

Takvo ponašanje, kako poručuju iz Ministarstva zdravlja takvo postupanje, ne samo da nije ekonomski opravdano već je moralno i etički neprihvatljivo, jer se na ovakav način ugrožavaju mala tržišta kao što je naše i zdravstvene potrebe naših osiguranika.

“Upravo svjesni ovih prepreka Ministarstvo zdravlja je krenulo u iznalaženje novog hitnog rješenja za Crnu Goru, te smo iskoristivši mogućnosti međunarodnih sporazuma, inicirali i potpisali ugovor o hitnoj pozajmici vakcine protiv hepatita B sa Hrvatskim Zavodom za javno zdravstvo, naravno u skladu sa Zakonom o ljekovima i medicinskim sredstvima, koji definiše da Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) može registrovati lijek jedino ako je on namjenjen tržištu Evropske unije, što nam je osiguralo nabavku kvaliteta istih”, poručuju iz Ministarstva zdravlja.
     
Tim hitnim djelovanjem su, kako poručuju. omogućili da vakcina, uprkos preprekama sa kojima smo se susreli, već bude u Crnoj Gori i distribuirana Domovima zdravlja.

“I na kraju, poruka za GP URA: ako već toliko brinete o obuhvatu vakcinacije i revnosno pratite naše kampanje i pozive za vakcinaciju, predlažemo da se informišete o benefitima vakcinacije i da učestvujete u kampanji sa svim društvenim akterima, jer je to u interesu svih nas, svih građana Crne Gore. Vakcina ima dovoljno”, poručuju iz Ministarstva zdravlja.