29-07-2021

(VIDEO) Odlični rezultati u naplati poreza, turističke i boravišne takse

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva je do sada naplatila preko 8,8 miliona eura po osnovu poreza na imovinu za 2020. godinu i prethodni period, što je u odnosu na 2019. više za oko 3,5 miliona. Prema trenutnim pokazateljima, izvjesno je da će budžetom planirana naplata biti premašena za 40 odsto.

(VIDEO) Odlični rezultati u naplati poreza, turističke i boravišne takse | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Opširnije o naplati poreza, boravišne i turističke takse u prilogu Jadranke Nikić, emitovanom u Polisu na TV Budva: