31-01-2023

Virusne infekcije utiču na razvoj neurodegenerativnih bolesti

Virusne infekcije, kao što je "obična" prehlada, utiču na nervni sistem što može imati ozbiljne posljedice i uticati na razvoj neurodegenerativnih bolesti, kao što su demencija ili Alchajmer.

Virusne infekcije utiču na razvoj neurodegenerativnih bolesti | Radio Televizija Budva

(Foto: pixabay)

Američki istraživači analizirali su medicinske kartone više od 400.000 ljudi u Velikoj Britaniji i Finskoj i otkrili korelaciju između virusne infekcije i razvoja neurodegenrativnih bolesti.

"Naučnici su godinama tražili veze između pojedinačnog neurodegenerativnog poremećaja i specifičnog virusa", rekao je Michael Nals, neurogenetičar sa Nacionalnog instituta za starenje u SAD.

On je dodao da su naučnici sada prešli na drugačiji pristup koji je više zasnovan na podacima i nauci.

"Koristeći medicinske kartone, bili smo u mogućnosti da sistematski tražimo sve moguće veze u jednom potezu", rekao je on.

U prvoj fazi, istraživači su proučavali medicinske kartone skoro 300.000 ljudi koji se čuvaju u finskoj nacionalnoj bazi podataka.

Tražili su ljude koji su imali jednu od sljedećih dijagnoza - Alchajmerova bolest, multiple ili amiotrofična lateralna skleroza, generalizovana ili vaskularna demencija ili Parkinsonova bolest.

Zatim je tim provjerio da li su pacijenti sa ovim dijagnozama prethodno bili hospitalizovani zbog virusne infekcije, osim u slučaju infekcije virusom korona.

U početku su pronašli 45 korelacija između dijagnoze i virusne infekcije.

U Britaniji su analizirali podatke oko 96.000 ljudi, od kojih je 20.000 imalo neurodegenerativne poremećaje.

Studija je pokazala da je demencija najčešće rezultat virusne infekcije - posebno virusnog encefalitisa, virusnih bradavica, svih vrsta gripa i virusne pneumonije.

Najjača korelacija je pronađena između encefalitisa i Alchajmerove bolesti.

Pacijenti kojima je dijagnostikovana ova virusna bolest imali su 31 puta veću vjerovatnoću da će kasnije u životu razviti Alchajmerovu bolest.

Takođe, naučnici su procijenili da se snaga te veze između virusa i bolesti mijenja tokom vremena, odnosno jednu, pet i 15 godina nakon infekcije.

Neurodegenerativnim bolestima je potrebno mnogo vremena da se razviju, a očekivalo bi se da će veza biti jača nakon 15 godina.

Međutim, ispostavilo se da je najveći rizik bio u roku od godinu dana od infekcije virusom, a zatim se vremenom rizik smanjivao.

"Ipak, činjenica da najčešće korišćene vakcine smanjuju rizik ili ozbiljnost mnogih virusnih bolesti uočenih u ovoj studiji povećava mogućnost da se rizici od neurodegenerativnih poremećaja mogu ublažiti", smatra doktor Nals.

Neurodegenerativni poremećaji oštećuju različite dijelove nervnog sistema. Obično se javlja u odraslom dobu ili starosti i izaziva probleme sa radnjama ili funkcijama kao što su razmišljanje, pamćenje i kretanje.

Prošle godine, tim naučnika je sproveo studiju u kojoj je analizirano oko 10 miliona medicinskih dosijea i koja je otkrila korelaciju između virusa Epštajn-Bar i rizika od multiple skleroze.