16-03-2023

Vlada odobrila izmjenu plana za korišćenje sredstava Morskog dobra

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom povećalo je iznos sredstava namijenjenih za finansiranje kupovine ili zakup šest trajekata sa 7,8 miliona EUR na 18,5 miliona EUR, saopštila je ministarka ekologije, prostornog planirajna i urbanizma, Ana Novaković Đurović.

Vlada odobrila izmjenu plana za korišćenje sredstava Morskog dobra | Radio Televizija Budva

foto: YT/screenshot

Ona je danas na sjednici Vlade kazala da je Vlada 9. februara donijela zaključke kojim je Morsko dobro zadužila da preuzme obavljanje djelatnosti linijskog saobraćaja na relaciji Kamenari – Lepetane i da u cilju obezbjeđenja sredstava u pravcu finansiranja kupovine ili zakupa do šest trajekata i prateće opreme u roku od 30 dana započne pripremu izmjena plana korišćenja sredstava za ovu godinu.

„Upravni odbor (UO) Morskog dobra je usvojio izmjene plana, kojima se sredstva povećavaju sa 7,8 miliona na 18,5 miliona EUR. Planirana sredstva se sastoje od prihoda od poslovnih aktivnosti, ostalih prihoda koji obuhvataju kamate na depozite, otkup tenderske dokumentacije, realizacije bankarskih garancija, prihod od usluga prevozom trajektom i kreditno zaduženje od četiri miliona EUR“, navela je Novaković Đurović.

Ona je rekla da se, u cilju efikasnijeg pristupanja realizaciji ovog plana predlaže mogućnost realokacije planiranih sredstava između planiranih stavki u iznosu ne većem od 20 odsto ukupno planiranih sredstava iz plana bez posebne saglasnosti Vlade, uz saglasnost UO Morskog dobra.

„Morsko dobro se u tom slučaju obavezuje da nakon izvršene izmjene plana obavi usklađivanje plana javnih nabavki saglasno Zakonu o javnim nabavkama“, kazala je Novaković Đurović.

Ona je ocijenila da je Morsko dobro već nabavkom prvog trajekta koji je prije nekoliko dana stavljen u funkciju pokazao ozbiljnost u realizaciji zaključaka Vlade i da će ovom izmjenom plana i ostale obaveze biti realizovane u skladu sa rokom i na zadovoljsntvo građana koji koriste prevoz na toj relaciji.


Mina