04-05-2020

Vlada podržala predloženi zakon o amnestiji

Crnogorska Vlada podržala je predloženi zakon o amnestiji kojim je predviđeno skraćenje kazne zatvora za 15 ili deset odsto osobama koje su pravosnažno osuđene za pojedina krivična djela.


Foto: Vijesti

Amnestija, koju su predložili poslanici vladajuće koalicije, obrazlaže se kao nužna mjera u aktuelnoj situaciji epidemije koronavirusa radi rasterećenja zatvora i smanjena broja radno angažovanih službenika.

Vlada je u mišljenju dopstavljenom crnogorskom parlamentu navela da predloženi zakona ima za cilj da doprinese prevenciji unošenja i širenja koronavirusa u zatvore.

"Vlada smatra da se predloženim zakonskim rješenjima ne narušava svrha kažnjavanja prvenstveno zbog proporcionaino odmjerenih oslobođenja od izvršenja kazne, uz jasno propisane izuzetke od primjene za pravosnazne osude za određena teška krivična djela", kaže se u obrazloženju Vlade.

Podsjeća se da je Komitet Savjeta Evrope za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kaznjavanja, izjavom o principima vezanim za tretman lica lišenih siobode u kontekstu pandemije koronavirusa, svim državama članicama preporučio da više koriste preinačenje kazni, raniji otpust ili probaciju.

"To svakako omogućuje institut amnestije u skladu sa našim krivičnim zakonodavstvom", kaže se u mišljenju koje je Vlada dostavila crnogorskom parlamentu 30. aprila.

Upozorava se da zatvorski sistem predstavlja po organizaclji u okolnostlma pandemije koronavirusa izazovan sistem sa visoklm rlzikom unošenja i širenja virusa.

"Tako da pored svih mjera koje je Vlada preduzela u odnosu na Upravu za izvršenje krivičnih sankcija za prevenciju unošenja virusa u zatvor, kao i dosledne primjene preventivnih mjera, a da bi i preporuke relevantnih međunarodnlh tijela bilo moguće sprovesti uz puno poštovanje prava lica lišenih siobode u skladu sa medunarodnim standardima, Vlada pozdravlja inicijativu poslanika za donošenje Zakona o amnestiji", kaže se u mišljenju.

U Crnoj Gori se u objektima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nalazi 1.084 zatvorenika i pritvorenika.

Predlogom zakona predviđeno je skraćenje kazne zatvora 15 odsto za pojedina krivična djela osobama koja su pravosnažno osuđena i nalaze se na izdržavanju kazne.

Za lica koja pravosnažno osuđena za pojedina krivična djela, a nijesu počela izdržavanje kazne zatvora, njeno skraćenje je deset odsto.

Amnestija na važi za najteža krivična djela - ratne zločine protiv civilnog stanovnistva, terorizam i trgovinu ljudima, silovanje, pranje novca, kriminalno udruživanje i stvaranje kriminalne organizacije, zlostavlajnje maloljetnog lica, nasilje u porodici.

Od amnestije su izuzete osobe koje su osuđene na 40 godina zatvora i za kojima je izdata potjernica.

Predlog zakona o amnestiji, koji je na dnevnom redu tekuće sjednice, podnijeli su poslanici Miloš Nikolić, Andrija Popović, Genci Nimanbegu, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović, Danijel Živković i Jovanka Laličić.


Izvor: MINA News