18-01-2021

Vukotić Jelušić: Nacrtom budžeta za NVO previđeno 100.000 eura

Na konkurs za izbor nezavisnih procjenitelja za ocjenu projekata za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, koji je Opština Budva raspisala krajem prošle godine, do sada je stiglo 17 prijava.


Foto: Screenshot

Iz Sekreterijata za lokalnu samoupravu, kazali su da će sačekati još par dana kako bi vidjeli da li će neke prijave nezavisnih procjenitelja stići putem pošte, nakon čega će se pristupiti otvaranju njihovih kandidatura i utvrđivanju da li su ispunjeni svi uslovi.

"Ono što je možda važno napomenuti je da su nezavisni procjenitelji nova kategorija koju smo uveli novom odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama koji će vršiti nezavisno i transparentno, po pravilima i procedurama koje su takođe već usvojene i javno objavljene, ocjenu pristiglih projekata nakon čega će komisija za raspodjelu sredstava čiji Javni poziv je takođe bio u toku, s obzirom da komisiju sada čine tri člana. Potpredsjednik opštine, sekretar za lokalnu samoupravu kao i jedan član nevladinih organizacija, i taj konkurs je završen 15 januara", kazala je gostujući na TV Budva, sekretarka Sekreterijata Milijana Vukotić Jelušić.

Ona je dodala, da će biti spremni da kroz mjesec dana, ukoliko se steknu uslovi i usvoji budžet, raspišu Javni poziv za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

"Nacrtom budžeta smo predvidjeli 100.000 eura za raspodjelu nevladinim organizacijama, što je 0,5% tekućeg budžeta", zaključila je Vukotić-Jelušić.