08-12-2022

Žardinjere onemugućile prolaz cistjerne sa gorivom za grijanje srednje škole

Prema riječima dirketora SMŠ "Danilo Kiš", Krsta Vukovića kamion sa gorivom namijenjenim za grijanje škole jutros je vraćen zbog, kako je kazao, opstrukcija od strane Sekreterijata za Komunalno stambene poslove. Sa druge strane, iz resornog sekretarijata tvrde da su bili obaviješteni 30 minuta prije dolaska cistijerne, problem bi bio riješen bez potrebe za ovim događajem.

Žardinjere onemugućile prolaz cistjerne sa gorivom za grijanje srednje škole | Radio Televizija Budva

Foto: Krsto Vuković

"Jutros je vraćen kamion sa gorivom za grijanje. Po privatnom zahtjevu žardinjere na parking su zavarene i tako je onemogućen pristup", kazao je Vuković za portal RTV Budva.


Foto: Krsto Vuković

"Nakon povratka kamiona i naše reakcije žardinjere su uklonjene, ali grijanja još uvijek nema", kazo je on.

Povodom ovog slučaja kontaktirali smo Sekreterijat za komunalno stambene poslove i njihov odgovor prenosimo u cjelosti:

"Prilikom uređenja površine parking prostora na parceli kod JUSMŠ Danilo Kiš, na usmeni zahtjev menadžmenta škole, traženo je da se onemogući na neki način prolaz vozila do ulaza u školu.

U tom smislu, a u tu svrhu postavljene su ukrasne žardinjere.

Obzirom da je primjetno bilo konstantno pomjeranje žardinjere i prolaz vozila na platou ispred škole, iste su ankerisane, a sve u cilju bezbjednog prolaza velikog broja djece koja se kreću u zoni škole.

Umjesto žardinjere postaviće se pokretni stubići koji će se po potrebi moći ukloniti u cilju prolaska vozila do kotlarnice, dok se ne obezbijedi adekvatan prilaz sa druge stane škole, kao što je to urađeno kod Druge osnovne škole za njihove potrebe.

Sekretarijat za komunalno stambene poslove do sad je izvršio i izvršava značajan broj projekata kao što je uređenje parking prostora i park površine kod JUSMŠ Danilo Kiš i uređenje amfiteatra, a u toku je i izrada projekta za fiskulturnu salu, čija se realizacija očekuje sledeće godine, a koju će da koristi i JUSMŠ Danilo Kiš za potrebe svoje nastave.

Da smo obaviješteni 30 minuta prije dolaska cistijerne, problem bi bio riješen bez potrebe za ovim događajem.

Sekretarijat će kao i do sada biti otvoren da sasluša sve predloge koji dolaze od strane JUSMŠ Danilo Kiš, i u skladu sa mogućnostima izlaziti u susret rješavanju problema", naveli su iz sekreterijata.

U SMŠ "Danilo Kiš" grijanje očekuju u narednih par dana.